Spausdinti

Varėnos rajono savivaldybė

Atnaujinta: 2019-03-27

 
 • 2019 m. vasario 19 d. Varėnos rajono savivaldybės sprendimas Nr. T-VIII-1161 "Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-634 "Dėl Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo" pakeitimo".
 • 2018 m. rugpjūčio 28 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VIII-1041 "Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-634 "Dėl Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo" pakeitimo". Įsigalioja 2019-01-01 (sprendimo 1.5 papunktis įsigalioja 2018-09-06).
 • 2018 m. kovo 27 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VIII-921 "Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-634 "Dėl Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo" pakeitimo".
 • 2018 m. sausio 30 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VIII-881 "Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-VIII-708 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo" pripažinimo netekusiu galios".
 • 2018 m. sausio 30 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VIII-880 "Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-634 "Dėl Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo" pakeitimo".
 • 2017 m. birželio 27 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VIII-729 "Dėl nekilnojamojo turto objektų savininkų arba jų įgaliotų asmenų nesinaudojimo nekilnojamojo turto objektu deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimo".
 • 2017 m. birželio 27 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VIII-708 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo".
 • 2017 m. kovo 28 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VIII-634 "Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo".
 • 2016 m. balandžio 28 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VIII-345 "Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. T-VI-290 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo" pakeitimo".
 • 2014 m. lapkričio 25 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VII-1098 "Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. T-VI-290 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo" pakeitimo".
 • 2013 m. gruodžio 3 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VII-834  "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio indeksavimo".
 • 2012 m. rugpjūčio 28 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VII-479 "Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-VII-124 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų" pakeitimo".
 • 2012 m. sausio 24 d. Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. DV-90 "Dėl Varėnos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ploto ir (arba) paskirties vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėtojų registre tikslinimo bei pareiškėjų pateiktų duomenų teisingumo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo".
 • 2011 m. gruodžio 27 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VII-246 "Dėl 2010 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-VI-951 "Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-VI-372 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą kompensavimo Varėnos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo".
 • 2011 m. rugpjūčio 30 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VII-124 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų".
 • 2011 m. birželio 8 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VII-64 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų".
 • 2010 m. balandžio 27 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VI-952 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų".
 • 2010 m. balandžio 27 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VI-951 "Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-VI-372 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą kompensavimo Varėnos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo".
 • 2010 m. kovo 30 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VI-923 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų".
 • 2009 m. gruodžio 22 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VI-812 "Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. T-VI-290 "Dėl Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą patvirtinimo" papildymo".
 • 2009 m. spalio 19 d. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus įsakymu Nr. V-198 patvirtinta Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų registro tikslinimo tvarka: sąžiningumo deklaracija, prašymas.
 • 2009 m. rugsėjo 15 d. Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. DV-629 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje įgaliojimo grafiko terminų keitimo".
 • 2009 m. birželio 30 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VI-696 "Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. T-VI-290 "Dėl Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą patvirtinimo" pakeitimo".
 • 2008 m. balandžio 15 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-VI-290 patvirtinta vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą bei vietinės rinkliavos nuostatai.