Spausdinti

Alytaus regiono visuomenės informavimas ir mokymas apie aplinkos apsaugą: atliekų tvarkymas

Atnaujinta: 2017-11-24

2007 m. sausio – 2008m. balandžio mėnesiais VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras įgyvendino projektą „Alytaus regiono visuomenės informavimas ir mokymas apie aplinkos apsaugą: atliekų tvarkymas“, finansuojamą ES struktūrinių fondų lėšomis pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1 prioriteto „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ 1.3 priemonę „Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“.
 
Projekto tikslas – didinti Alytaus regiono visuomenės supratimą apie atliekų tvarkymo reikšmę, formuoti atsakingą požiūrį į aplinkos vertybes, skatinti aplinkosauginės elgsenos pokyčius bei visuomenės dalyvavimą aplinkosauginėje veikloje, siekiant išsaugoti aplinkos kokybę bei užtikrinti darnų regiono vystymąsi.

Projekto veikla vyko septynių Alytaus regiono savivaldybių teritorijose: Alytaus miesto ir Alytaus rajono, Druskininkų, Birštono, Prienų raj., Lazdijų raj. ir Varėnos raj.

Šis projektas buvo pakankamai aktualus Alytaus regiono gyventojams – įdiegus naują atliekų tvarkymo sistemą, gyventojai turėjo gauti naują informaciją apie įvairių atliekų srautų tvarkymo įrenginius – naujai diegiamas specialiųjų atliekų (statybos, žaliųjų, stambiųjų ir t.t.) surinkimo aikšteles. Sukūrus atliekų rūšiavimui skirtą infrastruktūrą, buvo būtina gyventojams pateikti informaciją, kaip teisingai rūšiuoti atliekas ir t.t.

Projekto metu buvo:
 • Parengta ir išplatinta 120 000 informacinių lankstinukų  atliekų tvarkymo tema Alytaus regiono gyventojams; išplatinta apie 2000 lankstinukų apie projekto veiklą;
 • Išleisti ir Alytaus regione išplatinti 4 informaciniai plakatai vaikams bei suaugusiems apie buities pavojingas atliekas bei atliekų rūšiavimą;
 • Parengtos dvi informacinės radijo laidos, transliuotos per Alytaus regiono radijo stotį “FM99”;
 • Parengtos dvi informacinės TV laidos, skirtos Alytaus regionui;
 • Parengti du straipsniai ir septyni pranešimai regiono spaudai atliekų tvarkymo tema;
 • Sukurta Alytaus regiono atliekų tvarkymo informacinė svetainė www.aratc.lt;
 • Įvyko eilė visuomenės įtraukimo renginių: “Mobilaus informavimo centro vizitai”, bendruomenių iniciatyvinis susitikimas ”Švari kaimynystė”, regioninė akcija „Buities pavojingų atliekų surinkimas iš gyventojų“, jaunimo idėjų konkursas „Žaliosios miestų dienos“;
 • Atlikta kaimo bendruomenių galimybių prisidėti prie atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo situacijos analizė;
 • Įvyko Regioninė aplinkosaugos ir atliekų tvarkymo specialistų diskusija apie atliekų tvarkymą bei Patirties mainų seminaras;
 • Atnaujinta Alytaus regiono visuomenės informavimo atliekų klausimais programa; parengtas gyventojų įtraukimo į akcijas įvertinimas;
 • Atlikta sociologinė apklausa “Alytaus regiono gyventojų nuomonės apie buitinių atliekų tvarkymą tyrimas”.
 
Projektą iš dalies finansavo Europos Sąjunga: 149 865,87 litai paramos buvo skirta iš Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos. Iš valstybės biudžeto lėšų projektui buvo skirta 49 955,29 litų parama. Bendra paramos suma sudarė 199 821,16 lt. Projekto vykdytojas projektui skyrė 10 000 litų, todėl bendra projekto suma sudarė 209821,16 lt., iš kurių per visą projekto įgyvendinimo periodą projekto veiklai panaudota 187 754,63 lt.