Atliekų tvarkymo sistema

Spausdinti
Atliekų tvarkymo sistema

Bendra informacija

Pagrindinis ARATC veiklos tikslas - vadovaujantis Alytaus regiono atliekų tvarkymo planu bei pasirašytomis bendradarbiavimo sutartimis su savivaldybėmis (Alytaus m., Alytaus r., Birštono, Druskininkų, Lazdijų r., Prienų r. ir Varėnos r.) kurti, organizuoti ir administruoti Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, ko pasekoje, sukurta šiuolaikiška atliekų tvarkymo infrastruktūra apimanti šiuos įrenginius/atliekų tvarkymo objektus:

Takniškių atliekų tvarkymo technologijų parkas
 • Takniškių atliekų tvarkymo technologijų parką, kuriame veikia:
  • Alytaus regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas;
  • statybinių atliekų apdorojimo aikštelė su asbesto šalinimo sekcija;
  • mišrių komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginiai;
  • maisto atliekų biologinio apdorojimo įrenginiai su elektros energijos gamyba;
  • Takniškių rūšiavimo centras;
  • Takniškių žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė;
  • daiktų mainų ir ruošimo pakartotinai naudoti punktas "TikoTiks" su aplinkosauginio ugdymo erdve.

 • Papildomai kiekvienoje Alytaus regiono savivaldybėje veikiančius:
  • 19 rūšiavimo centrų su daiktų mainų punktais "Mainukas";
  • 6 žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles.

Rūšiavimo centrai

Rūšiavimo centrų paskirtis yra surinkti komunalines atliekas, kurios negali būti pilamos ar paliekamos prie atliekų konteinerių ir kurių gyventojai bei kiti smulkūs atliekų turėtojai neturi galimybės pristatyti į šių atliekų perdirbimo arba šalinimo vietas.
 
Alytaus regione yra įrengta 20 rūšiavimo centrų - kiekvienoje savivaldybėje jų yra nuo 1 iki 4. 
Daugų rūšiavimo centras
  
Rūšiavimo centruose priimamos šios buityje susidarančios atliekos:
 • Didžiosios atliekos (baldai, durys, langų rėmai, dviračiai);
 • Antrinės žaliavos (stiklas, plastikas, metalas, popierius ir kartonas);
 • Elektros ir elektroninės įrangos atliekos (televizoriai, buitinė technika, kompiuteriai ir jų monitoriai, smulkūs elektros prietaisai);
 • Tekstilės gaminiai, avalynė;
 • Statybos ir griovimo atliekos (patalpų remonto atliekos);
 • Buities pavojingos atliekos (netinkami naudojimui buitinės chemijos gaminiai, dažų, lakų ir apdailos medžiagų, tepalų likučiai, liuminiescensinės lempos, lengvųjų automobilių akumuliatoriai ir autokosmetikos priemonės);
 • Žaliosios atliekos (žolė, lapai, smulkios medžių šakos, vaisių ir daržovių išspaudos).
Priimtos atliekos atskiriamos į tinkamas perdirbimui (apie 60 proc.), o netinkamos perdirbimui ar pakartotiniui naudojimui - vežamos šalinamui į sąvartyną. 
Didžiausią dalį surenkamų atliekų sudaro statybinės ir izoliacinės medžiagos (apie 50 proc.), seni baldai (apie 27 proc.) naudotos padangos (apie 7 proc.).

Daiktų mainų punktai

Galimybė įgyvendinti keitimosi naudotais daiktais veiklas atsirado nuo 2018 m. vidurio vidurio, įsigaliojus teisės aktų pakeitimams, numatantiems, kad pakartotinis daiktų naudojimas yra tolygus jų perdirbimui.  
 
Iki tol teisės aktuose nebuvo numatyta galimybės į rūšiavimo centrus atvežtų daiktų atiduoti tolesniam naudojimui. Jie visi buvo priimami tik kaip atliekos, kurias buvo privalu perduoti atliekų tvarkytojams.

Nuo 2019 m. metų pradžios kiekviename rūšiavimo centre veikia daiktų mainų paviljonai "Mainukas", kur gyventojai gali ne tik nemokamai išmesti, bet ir palikti naudoti dar tinkamus daiktus. 

2019 m. rugpjūčio mėn. Takniškių atliekų tvarkymo technologijų parke pradėjo veikti ir "Mainukų" centras - daiktų mainų ir ruošimo pakartotinai naudoti punktas "TikoTiks", kuriame daiktais ne tik mainomasi, bet jie papildomai taisomi, tikrinami, valomi ir perduodami tolimensniam naudojimui.  Taip pat čia veikia aplinkosauginio ugdymo centras, kur gyventojai  mokomi tinkamai tvarkyti atliekas, atsakingai vartoti.
Alovės Mainukas  TikoTiks centras

Kompostavimo aikštelės

Kompostavimo aikštelės, kuriose kompostuojamos įvairios žaliosios atliekos, gyventojų patogumui įrengtos šalia rūšiavimo centrų.

Šiuo metu Alytaus regione įrengtos 7 kompostavimos aikštelės.

Takniškių atliekų tvarkymo technologijų parke esanti kompostavimo aikštelė yra pati didžiausia ir moderniausia, joje surenkama ir sukompostuojama daugiau kaip trečdalis visų regione surenkamų žaliųjų atliekų.
  
Aikštelėse surinktos kompostuoti tinkamos žaliosios atliekos paverčiamos kompostu, kitos, tokios kaip šakos, miškininkytės atliekos, smulkinamos ir kaip drožlės naudojamos gamybinėms reikmėms ar kaip krosnių kuras Alytaus regiono gyventojų namams šildyti.

Kiekvienais metais iš žaliųjų atliekų pagaminama pagaminama apie 4 000 t komposto. 
Takniškių kompostavimo aištelė

Į aikštelės priimamos šios žaliosios atliekos: 

 • Pjuvenos, drožlės, skiedros
 • Augalų audinių atliekos
 • Medžiagos netinkamos vartoti ar perdirbti (supuvę obuoliai, obuolių išspaudos ir pan.)
 • Medžio žievės ir kamčiamedžio atliekos
 • Miškininkystės atliekos
 • Biologiškai suyrančios sodų ir parkų atliekos
 • Medžiagos netinkamos vartoti ir perdirbti (grūdų ir jų produktų gamyba)
 • Žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos (alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų gamybos atliekos)
 • Medžio žievės ir medienos atliekos

Biologinio apdorojimo įrenginiai su elektros energijos gamyba

Biologinio apdorojimo įrenginiuose su energijos gamyba apdorojamos iš įmonių ir gyventojų atskirai surinktos maisto atliekos.

Įrenginiai pradėti eksploatuoti 2016 m., projektinis našumas ~20 000 t/m.

Šiuose įrenginiuose iš maisto atliekų apdorojamų sausuoju anaerobiniu (beoriu) būdu, gaminasi metano dujos, kurios vėliau paverčiamos į elektros energiją ir panaudojamos pačių įrenginių darbui, o perteklius parduodamas elektros tinklams.

Elektrai gaminti yra įrengtas 450 kw galingumo generatorius.

Po anaerobinio proceso, atliekos yra perkeliamos į kompostavimo tunelius, kur šilto oro pagalba sumažinamas jų tūris ir drėgmė, ir toliau brandinamos Takniškių kompostavimo aikštelėje iki yra gaunamas galutinis produktas – kompostas, kuris priklausomai nuo kokybės bus naudojamas kaip trąša dirvožemio gerinimui arba kaip perdengimo medžiaga Alytaus regiono nepavojingųjų atliekų sąvartyne.
 
 
Biologinio apdorojimo įrengniai su elektros gamyba Elektros energijos generatorius

Mechaninio rūšiavimo įrenginiai

Mechaninio rūšiavimo įrenginiai eksploatuojami nuo 2014 m. pabaigos, šalia Alytaus regioninio nepavojingų atliekų
Mechaninio rūšiavimo įrenginiai
sąvartyno.

Šiuose įrenginiuose tvarkomos mišrios komunalinės (po rūšiavimo likusios) atliekos, iš kurių mehaniniu būdu išskiriamos biologiškai skaidžios ir deginimui tinkamos atliekos bei antrinės žaliavos (daugiausiai spalvotieji ir juodieji metalai).

Iš biologiškai skaidžių atliekų papildomai atskirtos mineralinės atliekos panaudojamos sąvartyno perdengimams, o likusios biologiškai skaidžios atliekos perduodamos galutiniam sutvarkymui į biologinio apdorojimo įrenginius.

Išskirtos deginimui tinkamos atliekos transportuojamos į atliekų deginimo jėgaines, įvairūs metalai - parduodami metalo  žaliavų perdirbėjams.

Mechaninio rūšiavimo įrenginiai leidžia sumažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį, gruntinio vandens ir dirvožemio taršą, perdirbti ir panaudoti energijai gauti didžiąją dalį  regione susidarančių niekam nereikalingų namų ūkiuose susidarusių po rūšiavimo likusių atliekų.

Dėl kiekvienais metais vis mažėjančio sąvartyne šalinamų atliekų kiekio, ženkliai ilginamas Alytaus regiono nepavojingų atliekų sąvartyno eksploatavimo laikas ir gali būti išvengta naujo sąvartyno įrengimo kaštų.

Mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginių pajėgumai - iki 45 000 t/m.

Statybinių atliekų apdorojimo aikštelė

Statybinių atliekų apdorojimo aikštelė su asbesto šalinimo sekcija įrengta Alytaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno
Statybinių atliekų, turinčių asbesto, aikštelė
teritorijoje.

Aikštelės plotas  - 12100 m2, joje priimamos statybinės bei inertinės atliekos, įskaitant asbesto turinčias statybines atliekas.

Atliekoms su asbestu ikštelėje yra skirta speciali šalinimo zona, kur asbesto turinčių atliekų krūvos yra užpilamos ne mažesniu kaip vieno metro storio grunto sluoksniu.

O tinkamos perdirbti statybinės atliekos (betono, plytų, čerpių atliekos ir kt.) sandėliuojamos atskirose krūvose ir periodiškai smulkinamos mobiliu mechaniniu trupintuvu.

Gauta įvairių frakcijų antrinė skalda panaudojama sąvartyne (kelių įrengimui, taisymui, atliekų tarpiniams sluoksniams) arba, susidarius dideliems kiekiams, realizuojama kaip antrinė žaliava.

Alytaus regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas

Alytaus regiono nepavojingų atliekų sąvartynas įrengtas  Karjero g. 2, Takniškių kaime, Alovės seniūnijoje, Alytaus rajone, eksploatuoti pradėtas 2007 m. pabaigoje.

Alytaus regioninio sąvartyno priimamų ir šalinamų atliekų numatomas kiekis (projektinis pajėgumas) – 1,05 mln. t per 20 metų.

Bendras sąvartyno sklypo plotas – 26,2415 ha.

Tiesiogiai į sąvartyną siunčiamos netinkamos perdirbti, po perdirbimo likusios arba dėl tam tikrų atliekų apdorojimo įrenginių nebuvimo neperdirbamos atliekos.

Iš atliekų turėtojų surinktos mišrios komunalinės (po rūšiavimo likusios atliekos), prieš siunčiant jas į sąvartyną,  pirmiau nukreipiamos į mechaninio rūšiavimo įrenginius, kur atskiriamos antrinės žaliavos, deginimui skirta frakcija, biologiškai skaidžios atliekos, ir tik likusioji nedidelė mišrių komunalinių atliekų dalis keliauja į sąvartyną.

Sąvartyne atvežtos atliekos kiekvieną dieną lyginamos ir tankinamos specialia technika.

Supiltų ir sutankintų atliekų sluoksniai  šiltuoju metų periodu dar papildomai perdengiami grunto ar kitų inertinių medžiagų (pvz. susmulkintų statybinių atliekų, gatvių sąšlavų) tarpsluoksniais, taip siekiant sumažinti nemalonius kvapus ir atliekų išnešiojimą po sąvartyno teritoriją.

Nemalonių kvapų mažinimui papildomai įrengta sąvartyno dujų surinkimo sistema su dujų kolektorine. Iš sąvartyno surinktos dujos patenka į prie biologinio apdorojimo įrenginių esantį generatorių, kur panaudojamos elektros gamybai arba esant prastesnės koncentracijos mišiniui sudeginamos tam skirtame fakele.

Taip pat rečiau kaip 1 kartą per savaitę, sąvartyno teritorijoje surenkamos vėjo išnešiotos šiukšlės, o aplinkinės teritorijos nuo chaotiško atliekų pasklidimo (vėjo gainiojamų atliekų) apsaugomos kilnojama tvora, t.y. konkreti sąvartyno sekcija darbo metu aptveriama papildomu kilnojamu aptvaru, kuris neleidžia vėjui išnešioti atliekų iš sąvartyno sekcijos iki jų sutankinimo operacijos.

Jei nepavyksta sumažinti sąvartyno kvapo bei šiukšlių išnešiojimo aukščiau išvardintomis priemonėmis, tuomet atliekų sluoksniai perdengiami ir šaltuoju metų periodu, esant aplinkos oro temperatūrai aukštesnei nei 0 °C.

Sąvartyne nustatyta tvarka pagal parengtas ir su atitinkamomis institucijomis suderintas programas vykdomas požeminio vandens, paviršinio vandens, sąvartyno dujų bei filtrato monitoringas.
Alytaus regiono nepavojingų atliekų sąvartynas Sąvartyno dujų kolektorinė

Galerija