Apdovanojimai

Apdovanojimai

Aplinkos ministerijos padėka

2020 m. už atliekų tvarkymo sistemos nuolatinį optimizavimą ir diegiamas inovacijas Alytaus miesto savivaldybei skirta Aplinkos ministerijos padėka.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus regione“, Alytaus mieste 2020 metais įrengtos modernios pusiau požeminių konteinerių aikštelės, pradėtas atskiras maisto atliekų surinkimas iš daugiabučių namų gyventojų, pastatyti pirmieji konteineriai tekstilės atliekoms.

Aplinkos ministro padėka
Alytaus miesto savivaldybei 
2020 m
.

Nacionalinės Žaliosios olimpiados padėka

2020 m. "Žaliosios olimpiados" organizatorių komanda iš VšĮ Žaliasis taškas kartu su iniciatyva "Kita forma" padėkojo ARATC už žymų indėlį, kuriant turinį aplinkosauginio švietimo katalogui “Žalioji knyga 4” bei bendradarbiavimą, organizuojant nacionalinę “Žaliąją olimpiadą ‘20”, skirtą atkreipti moksleivių dėmesį į aplinkosaugos problemas, didinti jų ekologinį sąmoningumą bei ugdyti tvarius kasdienius įpročius, padedančius tausoti sveikatą ir aplinką, bei kompleksiškai formuoti palankias aplinkai vertybių nuostatas.

Žaliosios olimpiados
organizatorių komandos
ir iniciatyvos "Kita forma"
padėka

Pakuočių sektoriaus lyderiai

Konkursą nuo 2016 m. organizuoja VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacija su partneriais, kurio tikslas viešinti gerąją patirtį, skatinti inovatyviai, kūrybiškai ir atsakingai pakuočių atliekų tvarkymo sistemoje veikiančias verslo įmones, įstaigas, vertinti geriausius pasiekimus ir išskirtinę veiklą bei apie tai informuoti visuomenę.  Tai didžiausias pakuočių sektoriaus renginys, skirtas įmonėms, kurios susiduria su pakuote skirtingais etapais: nuo dizaino ir medžiagų parinkimo, panaudojimo pakavimo procese, rinkodaros sprendimų iki atliekų tvarkymo.

  • 2016 m. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras savivaldybių ir regioninių atliekų tvarkymo centrų  dalyvių grupėje laimėjo III vietą kategorijoje - gyventojus rūšiuoti paskatinusi iniciatyva už nuo 2015  m. kiekvienoje Alytaus regiono savivaldybėje bendruomenės švenčių metu  organizuojamass pakuočių atliekų rūšiavimo varžybos, kurių metu tikrinami gyventojų rūšiavimo įgūdžiai, aiškinama kaip tai teisingai daryti.

  • 2017 m. kategorijoje „Gyventojus rūšiuoti paskatinusi iniciatyva“ ARATC įgyvendinta aplinkosauginė iniciatyva, rengiant rūšiavimo pamokas bei antrinių žaliavų panaudojimo edukacijas, vėl sulaukė įvertinimo ir užėmė antrą vietą. Pagrindinis edukacijų tikslas – gerinti bendravimą ir abipusį supratimą su atliekų turėtojais bei paneigti mitus, kurie mažina gyventojų motyvaciją rūšiuoti.

 

Druskininkų savivaldybės padėka

Druskininkų savivaldybė nuo 2011 m. organizuoja padėkos vakarus labiausiai kurortui nusipelniusiems žmonėms, iniciatyvoms, organizacijoms.

2015 m. Druskininkų padėkos šventės „Druskininkai 2015“ metu miesto meras Ričardas Malinauskas ARATC įteikė padėkos simbolį – stebuklingo Druskininkų mineralinio vandens lašo statulėlę už sėkmingą atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimą Druskininkų savivaldybėje.

Per 2002 - 2015 metus atliekų tvarkymo sistema Druskininkų savivaldybėje ženkliai pasikeitė: vietoje estetinį vaizdą praradusių metalinių atliekų surinkimo konteinerių įrengtos pusiau požeminių konteinerių aikštelės, skirtos buitinių atliekų, antrinių žaliavų surinkimui. Individualių namų savininkams išdalinti tvarkingi konteineriai atliekoms, antrinėms žaliavoms, stiklui, kompostavimui.

Investuota į žaliųjų atliekų kompostavimo ir rūšiavimo centrus – jų paslaugos gyventojams nemokamos. 
Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistema, kuriai priklauso ir Druskininkų savivaldybė, yra pavyzdys kitiems regionams – atliekos čia tvarkomos pažangiausiais metodais, atitinkančiais visus Europos Sąjungos reikalavimus.
Druskininkų savivaldybės meras įteikė padėką ARATC direktoriui

APVA apdovanojimai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) kiekvienais metais apdovanoja geriausius savo partnerius už efektyvų ir rezultatyvų bendradarbiavimą įgyvendinant aplinkosauginius projektus.

  • APVA apdovanojimai 2012
    • Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras tapo geriausiu 2011 m. aplinkosauginių projektų vykdytoju atliekų tvarkymo srityje. Aplinkosaugos specialistai geriausius projektų vykdytojus renka atsižvelgdami į daugelį kriterijų: numatytų veiklų įvykdymą, dokumentacijos kokybę, dalinimąsi gerąja praktika ir siūlomus sprendimus. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras atitiko visus šiuos kriterijus ir buvo į vertintas už pasiektus rezultatus, dalijimąsi gerąja praktika, bendradarbiavimą, proaktyvų požiūrį sudėtingose situacijose.
    • Taip pat APVA Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą pripažino geriausiu dešimtmečio partneriu įgyvendinant ES remiamus projektus tarp visų regioninių atliekų tvarkymo centrų.

  • APVA apdovanojimai 2015
    • 2015 m. APVA apdovanojo Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą už indėlį įgyvendinus pirmąjį Lietuvoje atliekų rūšiavimo projektą.
ARATC geriausias
aplinkosauginių
projektų vykdytojas
atliekų tvarkymo
srityje 2011 m. 
ARATC geriausias
dešimtmečio
partneris
2012 m.

ARATC pirmasis
atliekų rūšiavimo
projekto įgyvendintojas
Lietuvoje 2015 m.

"Gazelės" apdovanojimai

Sparčiausiai augančių bendrovių – „Gazelių“ - konkursai rengiami Danijoje, Švedijoje, Lenkijoje, Austrijoje ir Baltijos šalyse. „Gazelės“ ženklas laikomas sėkmingai ir skaidriai dirbančios bendrovės simboliu.

Lietuvoje šiuos rinkimus nuo 2003 metų organizuoja leidinys „Verslo žinios“ kartu su konkurso partnere Valstybine mokesčių inspekcija.

„Gazelės“ apdovanojimas skiriamas už greitą įmonės augimą, lankstumą ir pelningumą. „Verslo žinių“ projekte „Gazelė“ vertinami praėjusių ketverių metų duomenys. Svarbus kriterijus, vertinant įmones, yra skaidrumas ir viešumas - sutikimas viešinti finansinius rezultatus. Taip pat įmonės turi tvarkingai mokėti įstatymais numatytus mokesčius ir kasdienėje veikloje vadovautis geros verslo praktikos principais. Ar įmonė atitinka šiuos kriterijus, patikrina VMI – projekto partnerė.

2011 m. ir 2016 m. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras pripažinta viena sėkmingiausiai dirbančių ir sparčiausiai augančių šalies bendrovių.

Gazelė 2011
Gazelė 2016