Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Pareigybių pavadinimas 2021 metai 2022 metai
Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius  Vidutinis darbo užmokestis, EUR*
Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius
Vidutinis darbo užmokestis, EUR*
Įmonės vadovai 2 3820
2
3918
Padalinių vadovai 11 2387
11
2394
Specialistai 33 1645
34
1681
Kvalifikuoti darbininkai 52 1397 64 1331
Darbininkai 17 1037 18 968
Iš viso 115 1539 129 1537

*Brutto darbo užmokestis