Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Pareigybių pavadinimas 2021 metai 2022 metai 2023 metai
Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius  Vidutinis darbo užmokestis, EUR*
Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius
Vidutinis darbo užmokestis, EUR* Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, EUR*
Įmonės vadovai 2 3820
2
3918 2 4710
Padalinių vadovai 11 2387
11
2394 11 2971
Specialistai 33 1645
34
1681 36 2058
Kvalifikuoti darbininkai 52 1397 64 1331 64 1549
Darbininkai 17 1037 18 968 22 1268
Iš viso 115 1539 129 1537 135 1800

*Brutto darbo užmokestis