Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Pareigybė 2021 m. I ketvirtis 2020 m.
Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, EUR* Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius  Vidutinis darbo užmokestis, EUR*
Aukščiausio lygmens vadovai 2 3630 2 3490
Vidurinio lygmens vadovai 11 2052 11 2022
Specialistai 35 1503 32 1446
Kvalifikuoti darbininkai 47 1168 46 1158
Darbininkai 9 908 10 900
Iš viso 105 1396 101 1364

*Brutto darbo užmokestis