Apie mus

Apie mus
Kas mes? 
    Takniškių atliekų tvarkymo technologijų parkas


Esame atliekų tvarkymo įmonė, sukūrusi ir administruojanti pažangią regioninę atliekų tvarkymo sistemą septyniose savivaldybėse: Alytaus miesto, Alytaus rajono, Birštono, Druskininkų, Lazdijų rajono, Prienų rajono ir Varėnos rajono.

Nuo pat savo įkūrimo 2002 m. sėkmingai vykdome svarbiausią steigėjų mums iškeltą tikslą – organizuoti skaidrią, žmonėms tarnaujančią ir efektyviai veikiančią atliekų tvarkymo sistemą.

Eksploatuojame atliekų tvarkymo ir šalinimo įrenginius, laikomės griežtų aplinkosaugos valdymo standartų ir įgyvendiname žiedinės ekonomikos principus, kviesdami gyventojus rūšiuoti atliekas ir būti partneriais, kuriant švaresnę aplinką.

Svarbiausi įmonės pasiekimai pateikti metinėse veiklos ataskaitose.

Steigimo istorija

Pradinį postūmį Lietuvoje sukurti Alytaus ir kitus devynis regioninius atliekų tvarkymo centrus davė Europos Sąjungos šalims kandidatėms 1999 m. sukurtas finansavimo instrumentas ISPA, skirtas transporto ir aplinkosaugos projektams finansuoti, kai sukūrus bendrą kooperuotą naudos gavėją, projekto naudą gauna savivaldybės.

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras buvo įsteigtas:

  • vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“ III skyriaus 19 punktu;
  • įgyvendinant Finansinį memorandumą Nr. 2001/LT/16/P/PE/003 „Dėl Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros projekto įgyvendinimo“ tarp Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
  • įgyvendinant Alytaus miesto, Alytaus rajono, Birštono, Druskininkų, Lazdijų rajono, Prienų rajono ir Varėnos rajono savivaldybių 2002 m. vasario 18 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. 5/44.

ARATC jungtinėmis sutartimis buvo perduotos Alytaus regiono savivaldybių atliekų tvarkymo sistemos organizatoriaus funkcijos, į kurias įeina savivaldybių ir regiono atliekų tvarkymo planų rengimas, atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų rengimas, atliekų surinkimo, atliekų tvarkymo objektų eksploatacijos paslaugų pirkimo konkursų organizavimas, sutarčių pasirašymas ir jų vykdymo kontrolė, duomenų apie atliekų srautus rinkimas ir registravimas, rinkliavų už atliekų tvarkymą rinkimas.

Galerija