Kokybės, aplinkos apsaugos politika

Spausdinti

2008-10-09 UAB ARATC pripažintas atitinkantis aplinkos vadybos sistemos standartą LST EN ISO 14001:2004 ir gavo sertifikatą Nr. 39887-2008-AE-FIN-FINAS.

2020 10 23 UAB ARATC pripažintas atitinkantis vadybos sistemos standartą LST EN ISO 9001:2015 ir gavo sertifikatą Nr. 10000403364-MSC- -LTU


ARATC kokybės, aplinkos apsaugos politika

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras – didžiausia regione atliekų tvarkymo įmonė,  organizuojanti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą septyniose savivaldybėse.

Mūsų misija – teikti tvarią aplinką kuriančius atliekų tvarkymo sprendimus, užtikrinti kokybiškas atliekų tvarkymo paslaugas vartotojams, pateisinti akcininkų lūkesčius ir visuomenės poreikius.

Mūsų vizija – novatoriška, visuomenės pasitikėjimą ir palaikymą turinti įmonė, atliekų tvarkymo lyderė Lietuvoje.

Misijos įgyvendinimas, vizijos siekimas ir visa Bendrovės veikla grindžiama šiomis pamatinėmis vertybėmis:

Atsakomybė – tvarios aplinkos kūrimas, aplinkosauginių reikalavimų užtikrinimas, įsipareigojimų klientams, partneriams ir įmonės darbuotojams laikymasis.

Kokybė – kokybiškų paslaugų užtikrinimas atliekų turėtojams, sisteminga ir efektyvi paslaugų kokybės kontrolė.  

Patikimumas – teisingos, objektyvios informacijos skleidimas, pagarba klientams, taktiškas ir profesionalus bendravimas.

Lojalumas – patikimų partnerių telkimas, kuriant papildomą vertę atliekų turėtojams.

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro vadovai, įgyvendindami įmonės veiklos tikslus ir gerindami teikiamų paslaugų kokybę, įsipareigoja:

  • nuolat gerinti bendrovės veiklos kokybę, užtikrinti taršos prevencijos bei pagrindinius atliekų tvarkymo principų laikymąsi įmonėje;
  • laikytis visų bendrovės veiklą reglamentuojančių bei aplinkosauginių teisės aktų reikalavimų bei kitų prisiimamų įsipareigojimų;
  • taupiai naudoti gamtinius ir energijos išteklius;
  •  tobulinti atliekų tvarkymo sistemą pagal žiedinės ekonomikos principus;
  • skatinti atvirumą ir kurti dialogą su visuomene, atsižvelgti į jos keliamus reikalavimus ir pastabas dėl bendrovės veiklos, operatyviai spręsti iškilusias problemas;
  • sudaryti galimybę darbuotojams tobulinti profesines žinias, ugdyti jų aplinkosauginį sąmoningumą ir asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę;
  • tinkamai prižiūrėti ir nuolat gerinti kokybės, aplinkos apsaugos vadybos sistemą, didinti bendrovės veiklos ir aplinkos apsaugos veiksmingumą, atsižvelgiant į darbuotojų pasiūlymus, klientų ir partnerių atsiliepimus.