Kokybės, aplinkos apsaugos politika

Spausdinti

2008-10-09 UAB ARATC pripažintas atitinkantis aplinkos vadybos sistemos standartą LST EN ISO 14001:2004 ir gavo sertifikatą Nr. 39887-2008-AE-FIN-FINAS.

2020 10 23 UAB ARATC pripažintas atitinkantis vadybos sistemos standartą LST EN ISO 9001:2015 ir gavo sertifikatą Nr. 10000403364-MSC- -LTU


ARATC kokybės, aplinkos apsaugos politika

Uždarosios akcinės bendrovės Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras veikla – atliekų tvarkymo paslaugų teikimas Alytaus regiono savivaldybių teritorijose ir atliekų prevencijos, perdirbimo bei šalinimo sistemos plėtojimas.

Rūpindamasi švarios ir sveikos aplinkos išsaugojimu bei aplinkos kokybės gerinimu, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro vadovybė įsipareigoja:

  • regiono savivaldybių teritorijose teikti kokybiškas, aplinkos apsaugos reikalavimus atitinkančias paslaugas ir taikyti solidarią kainodarą;
  • atliekų tvarkymo bei konsultacinėje verslo ir valdymo veikloje įgyvendinti nuolatinio gerinimo, taršos prevencijos bei pagrindinius atliekų tvarkymo principus: artimumo, pakankamumo, visuotinumo ir "teršėjas moka";
  • laikytis visų su bendrovės veiklą reglamentuojančių bei aplinkos apsaugos aspektais susijusių teisinių reikalavimų bei kitų prisiimamų įsipareigojimų;
  • taupiai naudoti gamtinius ir energijos išteklius, tobulinti atliekų tvarkymą įsisavinant ir diegiant naujausius mokslo ir technikos pasiekimus;
  • skatinti atvirumą ir dialogą su gyventojais bei kitomis suinteresuotomis išorės šalimis, atsižvelgti į jų keliamus reikalavimus ir susirūpinimą dėl bendrovės veiklos, operatyviai spręsti iškilusias problemas;
  • sistemingai mokyti darbuotojus, ugdyti jų aplinkosauginį sąmoningumą ir asmeninį atsakingumą už atliekamų darbų kokybę;
  • tinkamai prižiūrėti kokybės, aplinkos apsaugos integruotą vadybos sistemą, nuolat gerinti jos efektyvumą ir rezultatyvumą, didinti bendrovės veiklos kokybės ir aplinkos apsaugos veiksmingumą, atsižvelgiant į darbuotojų pasiūlymus, klientų ir partnerių atsiliepimus.