Vietinės rinkliavos dokumentai

Vietinės rinkliavos dokumentai

Alytaus miesto savivaldybė

 • Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai.

 • ATMINTINĖ vietinės rinkliavos mokėtojams.

 • UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus 2017 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-151/1 patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų registro tikslinimo tvarka.
  • 1 priedas. Prašymas - sąžiningumo deklaracija dėl nekilnojamojo turto ploto/paskirties tikslinimo (netaikoma gyvenamosios paskirties objektams).
  • 1 priedas. Prašymas - sąžiningumo deklaracija, patikslinti vietinės rinkliavos kintamąją dalį dėl nekilnojamojo turto nenaudojimo (netaikoma negyvenamosios paskirties objektams).

 • Sąskaita į kurią nuo 2018 m. vasario 1 d. reikia pervesti įmokas už Alytaus m. savivaldybės vietinę rinkliavą:
  Gavėjas: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
  Gavėjo kodas: 188706935
  Gavėjo sąskaitos numeris: LT147181200002130481, AB Šiaulių bankas

Alytaus rajono savivaldybė

 • Alytaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai.
 • 2017 m. liepos 27 d. Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. D1-645 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Alytaus rajono savivaldybėje prašymų ir pažymų formų tvirtinimo".
 • 2010 m. rugsėjo 14 d. Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. D1-697 patvirtintos pažymų ir prašymo taikyti lengvatas formos:
  1. Pažyma dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto nenaudojimo ne mažiau kaip vieną ketvirtį.
  2. Pažyma dėl komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos teikimo I ir IV ketvirčiais negalimumo.
  3. Pažyma dėl netinkamo naudoti/gyventi ar fiziškai sunaikinto nekilnojamojo turto bei tinkamo teritorijos sutvarkymo.
  4. Pažyma dėl valdymo, naudojimo, disponavimo keletu žemės sklypų, esančių toje pačioje sodų bendrijoje.
  5. Prašymas dėl Alytaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos taikymo.
 • Sąskaita į kurią nuo 2018 m. vasario 1 d. reikia pervesti įmokas už Alytaus r. savivaldybės vietinę rinkliavą:
  Gavėjas: ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
 • Gavėjo kodas: 188718528
  Gavėjo sąskaitos numeris: LT677300010129461064, AB Swedbank

Birštono savivaldybė

 • Birštono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai.
  • 2020-02-10 Birštono savivaldybės tarybos sprendimas  Nr. TS-4 (Nuostatų 1.4 ir 1.5 papunkčių su visais pakeitimais pripažinimas netekusiais galios).
  • 2020-02-10 Birštono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-5 (Nuostatų 2 priedo pakeitimas).

 • 2017 m. liepos 7 d. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus įsakymu Nr. V-186 patvirtinta Birštono savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų registro tikslinimo tvarka ir prašymo/sąžiningumo deklaracijos forma.

 •  E-vietinė rinkliava (Vietinės rinkliavos mokėtojų savitarnos svetainė).

 • Sąskaita į kurią nuo 2018 m. vasario 1 d. reikia pervesti įmokas už Birštono savivaldybės vietinę rinkliavą:
  Gavėjas: BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
  Gavėjo kodas: 188750166
  Gavėjo sąskaitos numeris: LT797181600001130579, AB Šiaulių bankas

Druskininkų savivaldybė

 • Druskininkų savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai.

 • 2017 m. balandžio 6 d. Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. V35-314 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą prašymo formų patvirtinimo".

 • E-vietinė rinkliava (Vietinės rinkliavos mokėtojų savitarnos svetainė).

 • Sąskaita į kurią reikia pervesti įmokas už Druskininkų savivaldybės vietinę rinkliavą:
  Gavėjas: DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
  Gavėjo kodas: 188776264
  Įmoką priimančios įstaigos: AB Swedbank LT687300010105489921; Luminor Bank LT324010040900449157; AB Lietuvos paštas; MAXIMA prekybos centrai; UAB "Perlo paslaugos".

Lazdijų rajono savivaldybė

 • Lazdijų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai.

 • 2017 m. liepos 31 d. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 10V-831 "Dėl dokumentų, reikalingų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą kintamosios dalies tikslinimui, formų patvirtinimo".
  • Prašymo patikslinti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą kintamąją dalį dėl nekilnojamojo turto nenaudojimo - sąžiningumo deklaracijos forma.
  • Nekilnojamojo turto ploto/paskirties tikslinimo lentelės forma.
     
 • E-vietinė rinkliava (Vietinės rinkliavos mokėtojų savitarnos svetainė). 
 • Sąskaita į kurią nuo 2018 m. vasario 1 d. reikia pervesti įmokas už Lazdijų r. savivaldybės vietinę rinkliavą:
  Gavėjas: LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
  Gavėjo kodas: 188714992
  Gavėjo sąskaitos numeris:LT924010042200172805, Luminor Bank AB

Prienų rajono savivaldybė

 • Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai.

 • ATMINTINĖ vietinės rinkliavos  mokėtojams.

  2017 m. birželio 20 d. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus įsakymu Nr. V-162 patvirtinta
  • Prienų rajono savivaldybėsvietinės rinkliavos mokėtojų registro tikslinimo tvarka;
  • prašymo/sąžiningumo deklaracijos formos.
 • Sąskaita į kurią nuo 2018 m. vasario 1 d. reikia pervesti įmokas už Prienų r. savivaldybės vietinę rinkliavą:
 • Gavėjas: PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
  Gavėjo kodas: 288742590
  Gavėjo sąskaitos numeris: LT847300010076935258, Swedbank AB

Varėnos rajono savivaldybė

 • Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai. 
 • 2017 m. birželio 27 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VIII-729 "Dėl nekilnojamojo turto objektų savininkų arba jų įgaliotų asmenų nesinaudojimo nekilnojamojo turto objektu deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimo". 
 • Sąskaita į kurią nuo 2018 m. vasario 1 d. reikia pervesti įmokas už Varėnos r. savivaldybės vietinę rinkliavą:
  Gavėjas: VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
  Gavėjo kodas: 188773873
  Gavėjo sąskaitos numeris: LT207181200002130373, AB Šiaulių bankas

Bendri dokumentai

 • 2016-04-20 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 384 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-07-24 nutarimo Nr. 711 "Dėl rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo".