Įstatai, struktūra, valdyba

Spausdinti
Įstatai, struktūra, valdyba

Valdymo organai

Nuo 2022-04-19 UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir bendrovės vadovas.