Įstatai, struktūra, valdyba

Spausdinti
Įstatai, struktūra, valdyba

Valdyba

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro valdyba – kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 9 nariai (įskaitant valdybos pirmininką). Valdybos narius 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

Šiuo metu veikiančios valdybos kadencija 2018 m. balandžio 19 d. – 2022 m. balandžio 19 d.

Valdybos nariai:

Ona Balevičiūtė, valdybos pirmininkė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorė (pareigas eina nuo 2021-02-25).

Vilma Jurgelevičienė, valdybos pirmininko pavaduotoja, Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (pareigas eina nuo 2021-02-25).

Vida Mačernienė Alytaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja (pareigas eina nuo 2018-04-19).

Romualdas Paulauskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (pareigas eina nuo 2019-08-22).

Jovita Tirvienė, Birštono savivaldybės administracijos direktorė (pareigas eina nuo 2019-10-17).

Ilona Šaparauskienė, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorė (pareigas eina nuo 2021-04-29).

Jūratė Zailskienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė (pareigas eina nuo 2019-08-22).

Egidijus Zaleskis, Varėnos rajono savivaldybės Turto valdymo skyriaus vedėjas (pareigas eina nuo 2018-04-19).

Rita Zmitrulevičienė, Alytaus rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė (pareigas eina nuo 2020-12-17).