Alytaus regiono ir savivaldybių teisės aktai

Spausdinti
Alytaus regiono ir savivaldybių teisės aktai

Alytaus regionas

Atliekų prevencijos ir tvarkymo planai

Kiti teisės aktai, dokumentai

 • 2023 m. spalio 2 d. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus įsakymu Nr. V-516 patvirtintas Reguliuojamosios veiklos apskaitos sistemos aprašas.
 • Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo bei stebėsenos ir kontrolės rodiklių ir jų kriterijų nustatymo tvarkos aprašas.
 • Galimybių ir alternatyvų studija „Alytaus regiono bioskaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros sukūrimas“, 2010 m.

Alytaus miesto savivaldybė

 • Alytaus miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. planas.
 • Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo planas 2014 - 2020 m.
 • Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo planas 2008 - 2017 m.

 • Alytaus miesto atliekų tvarkymo taisyklės. 

Alytaus rajono savivaldybė

 • Alytaus rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. planas.
 • Alytaus rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas 2014 - 2020 m.
 • Alytaus rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas 2008 - 2017 m.

 • Alytaus rajono atliekų tvarkymo taisyklės.

Birštono savivaldybė

 • Birštono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021 - 2027 m. planas.
 • Birštono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014 - 2020 m. planas. 
 • Birštono savivaldybės atliekų tvarkymo 2008 - 2017 m. planas. 

 • Birštono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės.

Druskininkų savivaldybė

  • Druskininkų savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021 - 2027 m. planas.
  • Druskininkų savivaldybės atliekų tvarkymo 2014 - 2020 m. planas.

  • Druskininkų savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės.

  Lazdijų rajono savivaldybė

  • Lazdijų rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021 - 2027 m. planas.
  • Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014 - 2020 m. planas. 
  • Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2008 - 2017 m. planas.

  • Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės.

  Prienų rajono savivaldybė

  • Prienų rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021 - 2027 m. planas.
  • Prienų rajono savivaldybės aliekų tvarkymo 2014 - 2020 m. planas. 
  • Prienų rajono savivaldybės aliekų tvarkymo 2008 - 2017 m. planas.

  • Prienų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės.

  Varėnos rajono savivaldybė

  • Varenos rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. planas.
  • Varėnos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014 - 2020 m. planas. 
   • Varėnos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014 - 2020 m. plano papildymas.
   • Varėnos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano pakeitimas.
  • Varėnos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas 2008 - 2017 m.

  • Varėnos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės.