Naujiena

Aptartos atliekų mažinimo priemonės Alytaus regione

2023 08 31

Komunalinių atliekų kiekio mažinimas yra vienas svarbiausių aplinkosauginių tikslų. Šio tikslo siekiantis Alytaus regiono Atliekų tvarkymo centras dalyvauja tarptautiniame INTERREG EUROPE 2021–2027 projekte „StopWaste“, šis tikslas keliamas ir rengiamame Alytaus regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo plane 2021 – 2027 metams.

Alytaus regione planuojamos novatoriškos atliekų mažinimo priemonės aptartos su regiono savivaldybių vadovais, aplinkosaugos specialistais,  konsultantais.

Siekiant įgyvendinti Europos Komisijos keliamas užduotis, plane yra numatytos bendros regioninės atliekų prevencijos priemonės bei priemonės, kurias numatoma vykdyti kiekvienoje konkrečioje savivaldybėje, mažinant joje susidarančių komunalinių atliekų kiekį. .

Savivaldybių atstovai aktyviai dalyvauja teikiant ir svarstant atliekų mažinimo priemones, o plano rengėjai, atsižvelgdami į jų pastabas, daro atitinkamas korekcijas, kad planas atitiktų aplinkosauginius siekius ir visuomenės poreikius.

„Regioninis planas yra ilgalaikė atliekų tvarkymo vizija, atitinkanti tvarios žiedinės ekonomikos principus. Didžiausias dėmesys  šiame procese skiriamas pakartotiniam naudojimui, perdirbimui arba panaudojimui iki didžiausios įmanomos vertės. Plane siūlomomis priemonėmis siekiama sukurti tvarią uždaro ciklo sistemą, kurioje atliekos būtų tvarkomos kaip ištekliai, o atliekų susidarymas būtų kuo mažesnis“, - sakė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas.

Anot jo, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras nuolat įgyvendina atliekų prevencijos priemones. Jis pirmasis Lietuvoje pradėjo atskirą maisto atliekų surinkimą, sukūrė pakartotinio naudojimo infrastruktūrą.

Šios veiklos ir jų rezultatai jau pristatyti ir tarptautinio projekto „StopWaste“ partneriams. „Savo šalyje daug kur esame pirmieji, tad su tarptautinio projekto partneriais ne tik dalijamės savo įžvalgomis, bet ir semiamės patirties, kuri yra būtina plečiant atliekų prevencijos priemonių spektrą“, - sako ARATC vadovas Algirdas Reipas.