Naujiena

ARATC valdyboje - nauja pirmininkė ir pavaduotoja

2021 06 09

Pasikeitė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro valdybos sudėtis. Valdybai vadovauja pirmininkė Ona Balevičiūtė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorė, jos pavaduotoja tapo Vilma Jurgelevičienė, Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė.

ARATC valdyboje taip pat dirba Vida Mačernienė Alytaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja, Jovita Tirvienė, Birštono savivaldybės administracijos direktorė, Ilona Šaparauskienė, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorė, Jūratė Zailskienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė, Egidijus Zaleskis, Varėnos rajono savivaldybės Turto valdymo skyriaus vedėjas, Rita Zmitrulevičienė, Alytaus rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 9 nariai (įskaitant valdybos pirmininką). Valdybos narius 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

Savo deleguotus narius akcininkai gali atšaukti, nekeičiant visos valdybos sudėties. Šiuo metu veikiančios valdybos kadencija prasidėjo 2018 metų balandžio 19 dieną ir tęsis iki 2022 metų balandžio 19 d.