Naujiena

Nenešk šiukšlių iš namų – atliekas reikia mesti į savo konteinerį!

2023 09 08

„Aš atliekas rūšiuoju, bet į savo konteinerį jų nemetu – nešu į bendrus, įrengtus prie daugiabučių. Man taip patogiau – nereikia savo konteinerio nei ištraukti, nei plauti“, - pasiteisino individualiame name gyvenantis vyriškis, gavęs Alytaus regiono atliekų centro pranešimą, kad neištraukia ištuštinimui savo maisto atliekų konteinerio.

Taip besielgiančiųjų – ne jis vienas. Argi taip negalima? – klausia gyventojai. Atsakome: negalima!

Kiekvienas atliekų turėtojas privalo naudotis jam priskirtu konteineriu. Juk individualių namų savininkai tikriausiai visai nenorėtų, kad persipildžius bendro naudojimo konteineriams, šalia esančių daugiabučių gyventojai pradėtų nešti atliekas į individualius konteinerius.

Tad taip elgtis neturėtų ir individualių namų gyventojai. Prie daugiabučių namų įrengiamų konteinerių kiekis buvo paskaičiuotas įvertinus jais besinaudojančių gyventojų skaičių ir pas juos susidarančių atliekų normą – kad išrūšiuotoms daugiabučių atliekoms visuomet užtektų vietos konteineriuose.

Be to, atliekos iš individualių ir daugiabučių namų gyventojų surenkamos pagal skirtingą grafiką, šių grupių gyventojams skirtingai apskaičiuojama kintamoji vietinės rinkliavos dalis. Tad individualių namų gyventojams metant atliekas į bendro naudojimo konteinerius, išderinama visa sukurta atliekų tvarkymo sistema.

Savivaldybės tarybos patvirtintos Atliekų tvarkymo taisyklės numato, kad individualių namų ūkiuose maisto atliekos talpinamos į tam skirtus 120 kub. m. talpos rudos spalvos maisto atliekų surinkimo konteinerius, o atliekų turėtojai privalo laikytis konteinerių naudojimosi ir rūšiavimo instrukcijų ir dėti į konteinerius tik tas atliekas, kurioms šie konteineriai yra skirti.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras dėkoja gyventojams, kurie laikosi Atliekų tvarkymo taisyklių, o surenkamų atliekų statistika rodo, kad tokių žmonių daugėja ir vis daugiau gyventojų ištraukia ištuštinimui maisto atliekų konteinerius. Rugpjūčio mėnesį maisto atliekų konteinerių ištuštinimui ištraukta beveik 2 tūkst. daugiau nei liepą ir iš regiono gyventojų surinkta 460 tonų maisto atliekų – tai 120 tonų daugiau negu praėjusių metų rugpjūtį. Ačiū!

 

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro inf.