Naujiena

Padėka ūkininkui ir priminimas: ištraukite konteinerius prie pravažiuojamų kelių!

2021 05 05

Šiųmetę gegužės 3-iąją dangus su žeme maišėsi tikrąja šių žodžių prasme. Tai lijo, tai snigo, tai šlapdriba iš dangaus krito. Ir taip jau sutapo, kad būtent šią dieną Lazdijų rajone pagal grafiką buvo surenkamos ir vežamos mišrios atliekos iš individualių konteinerių.

Pavojingoje situacijoje – geranoriška ūkininko pagalba

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro automobilis jau buvo apvažiavęs nemažą dalį teritorijos, kai Veisiejų seniūnijos Vytautų kaime bandydamas atbuline eiga privažiuoti prie individualaus namo kieme stovinčio konteinerio, nuo pažliugusio smėlėto kelio galiniu ratu slystelėjo į kelkraštį ir atsidūrė prie pakelėje iškasto tvenkinio ribos.

Situacija buvo grėsminga – pavojingai pasviręs automobilis negalėjo pajudėti, o jo gelbėjimo operacija buvo itin sudėtinga. Kranas iš viršaus kelti negalėjo, nes virš kelio – elektros laidai. Gelbėjimo technikai judėti irgi sudėtinga: iš vienos pusės tvenkinys, iš kitos – akmenų krūva.

O ir tos gelbėjimo technikos ne taip lengva greitai rasti. Iš Alytaus atsiųsto vieno ARATC traktoriaus buvo akivaizdžiai per mažai. Pagalbos buvo kreiptasi į aplinkinius ūkininkus. Kai kurie atsisakė. O jaunas ūkininkas Remidas Jungevičius nedvejodamas, nieko neklausinėdamas atskubėjo į pagalbą su technika ir žmonėmis. Atliekas surenkantis automobilis buvo sėkmingai ištrauktas.  

„Nuoširdžiausia mūsų įmonės padėka Remidui Jungevičiui. Ne tik už techninę pagalbą, bet ir už žmogišką supratimą, už geranoriškumą. Dėkingumui išreikšti net sunku rasti žodžių“, - atslūgus įtampai po sudėtingos „operacijos“ kalbėjo ARATC Transporto ir konteinerių eksploatavimo padalinio vadovas Janis Laurinaitis.

Konteinerius būtina ištraukti prie kelio – į kiemus automobiliai nevažiuos!

Anot jo, šios įtemptos situacijos būtų išvengta, jeigu konteineris iš kiemo būtų ištrauktas prie pravažiuojamo kelio – kaip ir turėtų būti daroma pagal Lazdijų rajono savivaldybės tarybos patvirtintas Atliekų tvarkymo taisykles. 

Jos numato, kad komunalinių atliekų turėtojai individualius atliekų konteinerius turi laikyti savo namų kiemuose, o atliekų surinkimo dieną išstumti prie gatvės ar kelio, kuriuo organizuojamas atliekų surinkimas.

Tačiau į atliekų surinkimo maršrutus Lazdijų rajone yra įtraukti privažiavimai prie kai kurių gyventojų, kurie savo konteinerių neišstumia prie gatvės ar kelio, kiemų. Dėl to vežėjams dažnai kyla problemų, nes atliekas surenkančiam automobiliui sukinėti siaurais, sunkiai pravažiuojamais, keliukais, yra sudėtinga. Esant sudėtingoms oro sąlygoms jie tampa ir visai nepravažiuojami. Automobiliai klimpsta, kyla avarinių situacijų, gadinama tiek technika, tiek privažiavimo į kiemus keliai.

„Šią problemą aptarėme su Lazdijų rajono savivaldybės administracijos atstovais ir priėjome išvados, kad ligšiolinė praktika turi būti keičiama. Visi gyventojai privalo vienodai laikytis atliekų tvarkymo taisyklių ir atliekų vežimo dieną savo konteinerius ištraukti prie kelio, kuriuo važiuoja atliekas surenkantis automobilis“, - kalbėjo J. Laurinaitis, pabrėždamas, kad konteineriai, jeigu jie nebus išstumti taip, kaip numato minėtos taisyklės, nebus aptarnaujami.

Kol vežėjai bylinėjasi, atliekas veža ARATC

 Nuo šių metų vasario mėnesio mišrias komunalines atliekas Lazdijų surenka ir veža Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras. Jis šią paslaugą ėmė teikti po to, kai pasibaigus Lazdijų rajono savivaldybės ir bendrovės „Ecoserivice projektai“ sutarčiai, konkurso būdu nepavyko rasti šių paslaugų teikėjo.     

Paskelbus konkursą paslaugos teikėjai pasiūlė kainą, kuri gerokai viršijo apskaičiuotą maksimalią kainą. Sutikus su jų pasiūlymu, neišvengiamai būtų turėjusi didėti rinkliava. Tuomet buvo paskelbtas antras konkursas, bet jo sąlygas dėl esą per mažos maksimalios kainos „Ecoservice projektai“ iš karto apskundė teismui. Anksčiau sudarytai sutarčiai baigiantis, o naujos dar nesant, Lazdijų rajonui buvo iškilusi grėsmė likti be atliekų surinkimo paslaugos.

„Matant tokią situaciją tapo akivaizdu, kad negalima pasiduoti rinkos dalyvių įgeidžiams ir tapti nuo jų priklausomiems. Šios paslaugos teikėjų rinkoje yra labai mažai, o susidariusi situacija parodė, kad svarbu turėti atsarginį variantą“, - kalbėjo Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas.

Praėjusių metų pavasarį Alytaus regioninės plėtros taryba priėmė sprendimą, numatantį, kad tais atvejais, kai mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų nenuperkama viešojo pirkimo būdu dėl paslaugų teikėjų pasiūlytų pirkimo sutarties maksimalią vertę viršijančių kainų, vykdyti mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimą ir vežimą vykdo Alytaus regioninis atliekų tvarkymo centras.

„ARATC paslaugą teikia tik tol, kol konkurso keliu bus rastas paslaugos teikėjas, kuris paslaugą teiks už priimtiną kainą.  Atliekų surinkimas nėra lengvas procesas ir mums paprasčiau laukti, kol jas atliekas, negu patiems važinėti ir surinkinėti. Tačiau suprantame, kad savo atsakomybę prieš savivaldybes bei gyventojus ir darome tai, kas yra būtina, kad atliekų tvarkymas būtų sklandus, gyventojai nepatirtų nepatogumų ir būtų išvengta drastiško kainos kilimo“, -  sakė A. Reipas.