Naujiena

Parengti susipažinimui Alytaus regiono SAVIVALDYBIŲ atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. planų projektai

2023 11 16

Informuojame, kad parengti Alytaus regiono (Alytaus m., Alytaus r., Druskininkų, Lazdijų r. ir Varėnos r.) bei į Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemą įeinančių Kauno regiono (Birštono ir Prienų r.) savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų planų projektai.

Planų organizatorius: UAB Alytaus regioninis atliekų tvarkymo centras (ARATC), Vilniaus g. 31, 62112 Alytus, www.aratc.ltinfo@alytausratc.lt, +370 659 81933.

Pasiūlymus dėl Planų projektų galima teikti ARATC atstovei Agnei Jučienei el. paštu info@alytausratc.lt arba atitinkamos savivaldybės administracijai savivaldybių puslapiuose nurodytais bendraisiais kontaktais.

Atvykti susipažinti su planų projektais galima tiek pas Planų organizatorių, tiek savivaldybių administracijose šiomis darbo valandomis: I-IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietūs 12.00-12.45.

Teikime būtinai turi būti nurodyta:

  • visuomenės atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jei fizinis asmuo), juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas (jei juridinis asmuo);
  • teikimo data;
  • teikimo tekstas.

Visuomenės informavimas apie Planų projektus vykdomas vadovaujantis Aprašu D1-381* ir Aprašu D1-455**. 

Planų projektai ir kiti susiję dokumentai pateikti lentelėse.

SVARBU: Druskininkų, Lazdijų r., Prienų r., ir Varėnos r.  savivaldybių planams buvo atliktos SPAV atrankos procedūros ir, remiantis gautomis subjektų išvadomis, priimtas sprendimas neatlikti SPAV. Tačiau po papildomų konsultacijų su LR Aplinkos ministerija minėtos savivaldybės kartu su Alytaus r. savivaldybe pateikė raštą dėl SPAV ataskaitos parengimo poreikio, todėl nuo 2024-02-29 šių savivaldybių planams atliekamas pilnas strateginio pasekmių aplinkai vertinimas,  su kurio ataskaitomis ir apimties nustatymo dokumentais galite susipažinti 1 lentelėje. 

1 lentelė. Strateginio poveikio aplinkai (SPAV) vertinimo dokumentai

Pavadinimas SPAV  dokumentai SPAV išvados 
1 Alytaus miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021 - 2027 metų plano projektas -

SPAV procedūros netaikomos, kadangi plane nėra veiklos projektų įrašytų į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ar 2 priedėlius

2 Alytaus rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021 - 2027 metų plano projektas SPAV apimties nustatymo dokumentas Vyksta derinimas
3 Birštono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021 - 2027 metų plano projektas - SPAV procedūros netaikomos, kadangi plane nėra veiklos projektų įrašytų į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ar 2 priedėlius
4 Druskininkų savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021 - 2027 metų plano projektas

SPAV ataskaita

Atrankos dokumentas

Atrankos dokumento:
5 Lazdijų rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021 - 2027 metų plano projektas

SPAV ataskaita

Atrankos dokumentas

Atrankos dokumento:
6 Prienų rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021 - 2027 metų plano projektas

SPAV ataskaita

Atrankos dokumentas

Atrankos dokumento:
7 Varėnos savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021 - 2027 metų plano projektas

SPAV ataskaita

Atrankos dokumentas

Atrankos dokumento:
SPAV subjektų informavimas apie priimtą sprendimą (per 10 d. d. nuo Organizatoriaus sprendimo priėmimo dienos)  pagal Nutarimą Nr. 967**: 
2023-12-07. 

2 lentelė. Visuomenės informavimo dokumentai SPAV atrankos dokumentams

Dokumentas   Etapas Alytaus m.   Alytaus r. Birštono Druskininkų Lazdijų r. Prienų r. Varėnos r. 
Aprašas D1-381*
Rengiančioji institucija Plano projektą paskelbia (20 d. d. susipažinimo laikotarpis):    a) Institucijos internetinėje svetainėje           

2023.11.22    

2023.11.16

2023.11.22  

2023.11.16

2023.11.22

2023.11.16

2023.11.28

2023.11.16

2023.11.22

2023.11.16

2023.11.22

2023.11.16

2023.11.24  

2023.11.16

b) vietinėje spaudoje 2023.11.30 2023.11.30 2023.11.29 2023.11.30 2023.11.30 2023.11.29 2023.11.30
Rengiančioji institucija visuomenę informuoja apie patvirtintą planą (per 10 d. d. nuo Plano projekto patvirtinimo) 2023.11.29
2023.11.30
2023.11.29 2023.11.29
Aprašas D1-455***
Plano organizatorius informuoja visuomenę apie ne privalomą atlikti Plano vertinimą (per 10 d. d. nuo sprendimo priėmimo):

a) organizatoriaus interneto svetainėje

- - - 2023.11.30 2023.11.30 2023.11.30 2023.11.30
b)    savivaldybės interneto svetainėje - - - 2023.12.13 2023.12.13 2023.12.20 2023.12.13

c)      seniūnijų, kurių teritorijas apima rengiamas planas, skelbimų lentose

- - -
Patvirtinus planą ar programą, organizatorius ne vėliau kaip per 15 darbo dienų informuoja visuomenę

2023.11.29
2023.11.30

2023.11.29 2023.11.29
Plano patvirtinimo data 2023-11-16 Nr. TSE-236 2023-10-31 Nr. T1-114 2023-10-26 Nr. T3-272

*2005 m. liepos 26 d. LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-381 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo rengiant planus ir programas, skirtas klimato kaitos valdymui aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atliekų tvarkymui, tvarkos aprašo patvirtinimo“;

**2004 m. rugpjūčio 18 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

***2004 m. rugpjūčio 27 d. LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-455 „Dėl visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose bei vertinimo subjektų ir Europos sąjungos valstybių narių informavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.