Naujiena

Patvirtintuose planuose – atliekų tvarkymo prioritetai ir inovacijos

2024 06 27

Visos septynios savivaldybės, kuriose atliekų tvarkymą administruoja Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, patvirtino atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metams planus. Jie parengti, vadovaujantis regioniniu atliekų prevencijos ir tvarkymo planu, kurį Alytaus regiono plėtros taryba patvirtino praėjusių metų pabaigoje.

„Džiaugiamės, gavę savivaldybių tarybų pritarimą atliekų prevencijos ir tvarkymo priemonėms, kurios yra būtinos įgyvendinant savivaldybėms keliamas atliekų tvarkymo užduotis. Regioninio ir savivaldybių planų patvirtinimas yra labai svarbus etapas mums, kaip atliekų tvarkytojams. Tai – dokumentai, apibrėžiantys įmonės tikslus ir kelius, kuriais eidami tų tikslų sieksime“, - sakė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Aurimas Uldukis.

Vienas svarbiausių uždavinių artimiausiems metams – skatinti atliekų prevenciją, mažinti mišrių atliekų kiekį, atskiriant iš jų srauto pakuotes, antrines žaliavas, tekstilės bei kitas perdirbimui tinkamas atliekas. Tai atspindi ir plano pakeistas pavadinimas: iki šiol buvusius atliekų tvarkymo planus pakeitė atliekų prevencijos ir tvarkymo planas, taip akcentuojant prevencijos svarbą atliekų tvarkymo ir žiedinės ekonomikos kūrimo procese.

„Šiuo metu, kai tvarumas yra ne tik skambi frazė, bet ir būtinybė, veiksmingas atliekų prevencijos ir tvarkymo planas yra labai svarbus siekiant sumažinti poveikį aplinkai bei užtikrinti, kad būtų laikomasi teisės aktų”, - pabrėžė vienas regioninio ir savivaldybių planų rengėjų, bendrovės „Othala“ direktorius Karolis Bliabas.  Anot jo, siekis ambicingiausius atliekų tvarkymo tikslus įgyvendinti laiku bei sukurti teigiamą poveikį visuomenei tampa neatsiejama Alytaus regiono savivaldybių vizitine kortele.

Alytaus regiono ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planuose akcentuojama būtinybė toliau kurti patogią, gyventojams lengvai prieinamą atliekų tvarkymo infrastruktūrą, užtikrinti kokybiškas paslaugas, diegti inovatyvius sprendimus, šviesti ir informuoti visuomenę apie atliekų prevencijos, atsakingo vartojimo, pakartotinio naudojimo svarbą. 

Reikšmingos investicijos, įgyvendinant planuose numatytas priemones, numatomos rūšiavimo centrų (didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių) tinklo išplėtimui, įrengiant regione tris naujus rūšiavimo centrus ir užtikrinant, kad jie būtų įrengti ne didesniu kaip 15 km atstumu.

Suplanuota ir dviejų kompostavimo aikštelių rekonstrukcija, dar kokybiškesnio komposto gamybai reikalingos technikos įsigijimas. Išskirtinis dėmesys teks namudiniam žaliųjų atliekų kompostavimui - žaliąsias atliekas savo namų ūkiuose kompostuojantiems atliekų turėtojams bus taikomos vietinės rinkliavos lengvatos.

Taip pat planuojama ženkliai padidinti atskirai surenkamos tekstilės apimtis ir įdiegti tekstilės atliekų perdirbimo bei perdirbimui ir energijos gamybai netinkamų atliekų stabilizavimo įrenginius.

„Alytaus atliekų tvarkymo regiono savivaldybės bendradarbiaudamos tarpusavyje parodė aiškų pasiryžimą tobulinti esamas ir diegti naujas atliekų tvarkymo grandis siekiant ilgalaikio sistemos tvarumo. Alytaus regiono bei savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planai apima daugialypį požiūrį, kuris tiksliai ir įžvalgiai sprendžia aukščiausių atliekų tvarkymo prioritetų, t. y. atliekų susidarymo mažinimo, pakartotinio naudojimo, paruošimo perdirbimui silpnąsias vietas”, - kalbėjo įmonės „Othala” vadovas K. Bliabas.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro inf.