Naujiena

Sklaidome mitus: išrūšiuotos atliekos nesumaišomos ir į sąvartyną nevežamos!

2023 11 17

Rūšiuoti atliekas mokomės jau daugiau kaip dešimt metų. Per tą laiką keitėsi ir reikalavimai, ir galimybės, ir daugelio žmonių įpročiai, tačiau išliko gajūs kai kurie mitai. Tikėjimas jais mažina norą ir motyvaciją rūšiuoti atliekas, o dėl nerūšiuojančių atliekų tvarkymo kaštai auga ir tiems, kurie jas rūšiuoja.

Tad dar kartą – apie mitus ir tikrovę.

1 mitas. Atliekos iš skirtingų konteinerių supilamos į vieną automobilį. Netiesa!

Šis mitas gimė dar tais laikais, kai atliekos buvo surenkamos automobiliais su atskiromis sekcijomis skirtingų rūšių atliekoms. Tos sekcijos buvo matomos tik iš viršaus ir kažkas paleido gandą apie kartu supilamas išrūšiuotas atliekas. Gandais žmonės greitai patiki ir ilgam įsimena, bet tiesa yra ta, kad išrūšiuotos atliekos su niekuo nemaišomos.

Šiuo metu Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro aptarnaujamose savivaldybėse jau visos atliekos surenkamos atskirais automobiliais – į vieną automobilį pilamos tik vienos rūšies: maisto, mišrios, pakuočių ar stiklo atliekos.

Gali pasitaikyti atvejų, kai į tą patį automobilį supilamos atliekos iš bendrojo naudojimo plastiko ir popieriaus konteinerių. Dėl to nuogąstauti nereikėtų: pakuočių atliekos yra vežamos perdirbėjams, kur dar kartą perrūšiuojamos, o individualių namų gyventojai šias atliekas ir renka į vieną, bendrą konteinerį.

2 mitas. Visos surinktos atliekos vežamos į sąvartyną. Netiesa!

Į sąvartyną patenka tik apie 10 proc. visų Alytaus regione surinktų komunalinių atliekų - tos, kurių negalima panaudoti niekur kitur. Atliekų šalinimas sąvartyne yra labai brangus – už kiekvieną sąvartyne pašalintą atliekų toną mokamas taršos mokestis, kuris nuo šių metų padidintas nuo 10  iki 50 Eur/t ir kasmet indeksuojamas. Šiemet jo dydis po indeksacijos sieks apie 75 eurus, o ateityje dar augs.

Regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas yra tik vienas iš daugybės objektų, esančių Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro technologijų parke, Takniškių kaime Alytaus rajone. Į šį parką atvežamos visos regione surinktos komunalinės atliekos, bet į sąvartyną jos nepatenka.

Mišrios atliekos vežamos į mechaninio rūšiavimo įrenginius, kuriuose atskiriamas plastikas, popierius, biologiškai skaidžios ir kt. atliekos. Įrenginiais atskirtos baterijos, akumuliatoriai, plastikai, gumai, atiduodami perdirbimui, popierius ir kartonas – kompostavimui, biologinės atliekos panaudojamos energijos gamybai, degios atliekos vežamos deginti į Kauno kogeneracinę elektrinę.

pakuočių ir antrinių žaliavų konteinerių surinktos atliekos į Takniškių padalinį atvežamos tik kontroliniam svėrimui. Pasvertos jos gabenamos į įmonę „Ekobazė“, kuri toliau rūpinasi šių atliekų sutvarkymu ir už jį turi mokėti ne gyventojai, o gamintojų importuotojų organizacijos.   

Maisto atliekos Takniškėse vežamos į joms skirtą atskirą zoną, ten smulkinamos, nuo jų atskiriamos priemaišos, pvz. plastiko maišeliai. Paruoštos maisto atliekos apdorojamos įrenginiuose biologiniu anaerobiniu būdu, iš jų gaminamos biodujos ir elektros energija. Po mėnesio atliekos perkeliamos į kompostavimo tunelius, o iš jų – į kompostavimo aikštelę, kur ruošiamas kompostas.      

Atliekos iš drabužių ir avalynės konteinerių vežamos į pakartotinio naudojimo centrą „TikoTiks“, kur rūšiuojamos rankiniu būdu. Tinkami naudoti drabužiai ir avalynė sutvarkomi ir atiduodami ar už simbolinį mokestį parduodami. Prastesnės kokybės daiktai perduodami tekstilės atliekų tvarkytojams, o tolesniam naudojimui netinkama tekstilė vežama deginti.  

3 mitas. Aš moku už atliekų tvarkymą, tai galiu jų nerūšiuoti. Netiesa!

Neišrūšiuotų atliekų tvarkymas yra labai brangus – daug brangesnis nei išrūšiuotų. Nerūšiuojant atliekų didėja jų tvarkymo kaštai, kurie padengiami rinkliavos lėšomis – kuo daugiau nerūšiuotų atliekų, tuo daugiau pinigų reikia joms sutvarkyti.

Tinkamai sutvarkyti atliekas įmanoma tik tada, kai jos išrūšiuojamos susidarymo vietoje, t.y. namuose ar įmonėje. Jeigu atliekos sumetamos į vieną konteinerį, tolesnis jų rūšiavimas yra sudėtingas ir neefektyvus.

Teisės aktai numato, kad visi atliekų turėtojai privalo rūšiuoti atliekas.

Kokia iš to nauda? Rūšiuodami mažiname aplinkos teršimą, į sąvartyną patenkančių atliekų kiekį, energijos išteklių naudojimą, atliekų tvarkymo kaštus ir geriau jaučiamės: pastebėta, kad turtingi, protingi ir pozityviai mąstantys žmonės rūšiuoja!  

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro inf.

Nuotr. Alytaus regione surinktos komunalinės atliekos vežamos į technologijų parką, kur tvarkomos, perdirbamos. Sąvartyne šalinama tik apie 10 proc. visų atliekų.