Atliekų surinkimo grafikai

Grafikai
Atliekų vežimo paslaugas teikiančių įmonių kontaktai.

Alytaus miestas

2024 m. kovo mėn. - 2025 m. vasario mėn.:

 • gyventojų mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimo grafikas;
 • įmonių mišrių komunalinių, pakuočių ir stiklo atliekų surinkimo grafikas;
 • bendro naudojimo konteinerių mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimo grafikas;
 • gyventojų pakuočių ir stiklo atliekų surinkimo grafikas;
 • daugiabučių pakuočių ir stiklo atliekų surinkimo grafikas.

Alytaus rajonas

2024 m. kovo mėn. - 2025 m. vasario mėn.:

 • mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimo grafikas;
 • pakuočių ir stiklo atliekų surinkimo grafikas.

Birštono savivaldybė

2024 m. kovo mėn. - 2025 m. vasario mėn. 

 • mišrių komunalinių ir maisto surinkimo grafikas;
 • pakuočių ir stiklo atliekų surinkimo grafikas.


Druskininkų savivaldybė

2024 m. kovo mėn. - 2025 m. vasario mėn.:
 • individualių namų mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimo grafikas;
 • individualių namų pakuočių ir stiklo atliekų surinkimo grafikas;
 • Druskininkų m. daugiabučių namų mišrių komunalinių atliekų surinkimo grafikas;
 • daugiabučių namų maisto atliekų surinkimo grafikas;
 • įmonių, sodų/garažų bendrijų, seniūnijų daugiabučių namų mišrių komunalinių atliekų surinkimo grafikas;
 • bendro naudojimo konteinerių aikštelių pakuočių atliekų surinkimo grafikas.
 

Lazdijų rajonas

2024 m. kovo mėn. - 2025 m. kovo mėn. 

 • mišrių komunalinių ir maisto atliekų atliekų surinkimo grafikas;
 • pakuočių ir stiklo atliekų surinkimo grafikas.

Prienų rajonas

2024 m. kovo mėn. - 2025 m. vasario mėn.:

 • mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimo grafikas;
 • pakuočių ir stiklo atliekų surinkimo grafikas.

Varėnos rajonas

2024 m. kovo mėn. - 2025 m. vasario mėn.:

 • mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimo grafikas; 
 • pakuočių ir stiklo atliekų surinkimo grafikas.