Atliekų surinkimo grafikai

Grafikai
Atliekų vežimo paslaugas teikiančių įmonių kontaktai.

Alytaus miestas

2022 m. kovo mėn. - 2023 m. vasario mėn. miesto gyventojų mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimo grafikas.

2022 m. kovo mėn. - 2023 m. vasario mėn. miesto gyventojų pakuočių ir stiklo atliekų surinkimo grafikas.

2022 m. lapkričio mėn. - 2023 m. vasario mėn. daugiabučių mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimo grafikas.

2022 m. kovo mėn. - 2023 m. vasario mėn. įmonių mišrių komunalinių atliekų surinkimo grafikas.

2022 m. kovo mėn. - 2023 m. kovo mėn. įmonių pakuočių atliekų surinkimo grafikas.

Alytaus rajonas

2022 m. kovo mėn. - 2023 m. vasario mėn. mišrių komunalinių atliekų surinkimo grafikas.

2022 m. kovo mėn. - 2023 m. vasario mėn. pakuočių ir stiklo atliekų surinkimo grafikas.

Birštono savivaldybė

2022 m. kovo mėn. - 2023 m. vasario mėn. pakuočių ir stiklo atliekų surinkimo grafikas.

2022 m. kovo mėn. - 2023 m. vasario mėn. mišrių komunalinių ir maisto surinkimo grafikas.

Druskininkų savivaldybė

2022 m. sausio mėn. - gruodžio mėn. mišrių komunalinių, maisto, pakuočių ir stiklo atliekų surinkimo grafikas.

Lazdijų rajonas

2022 m. balandžio mėn.  - 2023 m. kovo mėn. pakuočių ir stiklo atliekų surinkimo grafikas.

2022 m. balandžio mėn. - 2023 m. kovo mėn. mišrių komunalinių, maisto atliekų atliekų surinkimo grafikas.

Prienų rajonas

2022 m. kovo mėn. -2023 m. vasario mėn. mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimo grafikas.

2022 m. kovo mėn. - 2023 m. vasario mėn. pakuočių ir stiklo atliekų surinkimo grafikas.

Varėnos rajonas

2022 m. kovo mėn. - 2023 m. vasario mėn. mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimo grafikas.

2022 m. vasario mėn. - 2023 m. vasario mėn. pakuočių ir stiklo atliekų surinkimo grafikas.

Įmonėms

Mišrios komunalinės atliekos iš juridinių asmenų Alytaus regiono savivaldybėse vežamos nurodytu dažnumu su atliekų vežėju sutartomis savaitės ar mėnesio dienomis: 

Alytaus miesto savivaldybėje – 1 kartą per savaitę;

Alytaus rajono savivaldybėje – 2 kartai per mėnesį visus metus;

Druskininkų mieste – 1 kartą per savaitę visus metus;

Druskininkų rajone – 1 kartą per mėnesį žiemos metu, 2 kartus per mėnesį vasaros metu;

Birštono mieste -  2 kartai per savaitę visus metus;

Birštono rajone -  1 kartą per mėnesį žiemos metu, 2 kartus per mėnesį vasaros metu;

Prienų mieste – 2 kartus per savaitę visus metus;

Prienų rajone -1 kartą per mėnesį žiemos metu, 2 kartus vasaros metu;

Lazdijų rajono savivaldybėje - 1 kartą per mėnesį  žiemos metu, 2 kartus per mėnesį vasaros metu;

Varėnos mieste – 2 kartus per mėnesį visus metus;

Varėnos rajone – 1 kartą per mėnesį žiemos metu, 2 kartus per mėnesį vasaros metu.

Kitos atliekos iš įmonių vežamos pagal su atliekų vežėjais sudarytas sutartis arba pačios įmonės jas pristato į atliekų tvarkymo vietas už nustatytus įkainius.