Mainukai

Daiktų mainų punktai - Mainukai

Mainukų adresai

Alytaus m.

Alovės g. 6B, Alytus
Tel. +370 672 16878
II-VI 9.00 – 18.00
Pertrauka: 13.00 – 14.00

Putinų g. 3A, Alytus
Tel. +370 618 06220
II-VI 9.00 – 18.00
Pertrauka: 13.00 – 14.00

Alytaus r.

Karjero g. 2A, Takniškių k., Alovės sen.
Tel. +370 643 35634
I-IV 8.00 – 17.00, V -08.00 - 15.45
Pietūs: 12.00 - 12.45

Daugų g. 17B, Daugų m.
Tel. +370 645 68393
II-V 9.00 – 12.00
VI 9.00-18.00 (pietūs 13.00 – 14.00)

Melioratorių g. 5A, Simno m.
Tel. +370 645 68687
Dirba: II-V 9.00 – 12.00
VI 9.00-18.00 (pietūs 13.00 – 14.00)

Birštono sav.

Saulėtekio g. 23, Birštono m.
Tel. +370 671 78932
II-VI 9.00 – 18.00
Pertrauka: 13.00 – 14.00

Druskininkų sav.

Gardino g. 102, Druskininkų m.
Tel. +370 671 98518
II-VI 9.00 – 18.00
Pertrauka: 13.00 – 14.00

Vytauto g. 57A, Leipalingio mstl.
Tel. +370 680 41450
II-V 9.00 – 12.00
VI 9.00-18.00 (pietūs 13.00 – 14.00)

Verpėjų g. 26, Viečiūnų mstl.
Tel. +370 655 96925
II-VI 9.00 – 18.00
Pertrauka: 13.00 – 14.00

Lazdijų r.

Gėlyno g. 12, Lazdijų m.
Tel. +370 672 89288
II-VI 9.00 – 18.00
Pertrauka: 13.00 – 14.00

Vilties g. 31A, Veisiejų m.
Tel. +370 614 22620
II-VI 9.00 – 18.00
Pertrauka: 13.00 – 14.00

Liepų g. 1A, Miesto Kolonijos k., Seirijų sen.
Tel. +370 659 83154
II-V 9.00 – 12.00
VI 9.00-18.00 (pietūs 13.00 – 14.00)

Prienų r. 

Pramonės g. 3, Prienų m.
Tel. +370 672 89244
II-VI 9.00 – 18.00
Pertrauka: 13.00 – 14.00

Klevų g. 52, Gerulių k., Balbieriškio sen.
Tel. +370 646 26352
II-V 9.00 – 12.00
VI 9.00-18.00 (pietūs 13.00 – 14.00)

Povų g., Juodaviškių k., Jiezno sen.
Tel. +370 600 23105
II-V 9.00 – 12.00
VI 9.00-18.00 (pietūs 13.00 – 14.00)

Kauno g. 34A, Veiverių mstl.
Tel. +370 677 32133
II-V 9.00 – 12.00
VI 9.00-18.00 (pietūs 13.00 – 14.00)

Varėnos r.

Geležinkelio g. 65, Varėnos m.
Tel. +370 672 89277
II-VI 9.00 – 18.00
Pertrauka: 13.00 – 14.00

Pievų g. 1B, Paklėštarės k., Valkininkų sen.
Tel. +370 680 22081
II-V 9.00 – 12.00
VI 9.00-18.00 (pietūs 13.00 – 14.00)

Sakų g. 12, Merkinės mstl.
Tel. +370 645 68684
II-V 9.00 – 12.00
VI 9.00-18.00 (pietūs 13.00 – 14.00)

Beržyno g. 15, Jasauskų k., Kaniavos sen.
Tel. +370 659 83155
II-V 9.00 – 12.00
VI 9.00-18.00 (pietūs 13.00 – 14.00)

Daiktų pristatymas ir atidavimas

Nuo 2018 m. vidurio kiekviename rūšiavimo centre veikia daiktų mainų punktai Mainukai, kur gyventojai nustatyta tvarka gali ne tik nemokamai atnešti nereikalingus tinkamus naudoti daiktus, bet ir ateiti jų pasiimti.  

Mainukuose priimami tolimesniam naudojimui tinkami patys įvairiausi buityje naudojami daiktai - baldai, buitinė technika, vaikų priežiūros reikmenys, tekstilės gaminiai, interjero detalės, dviračiai, ir t. t.

Mainų principu veikianti paslauga suteikia Alytaus regiono gyventojams galimybę pratęsti daiktų naudojimo laiką, taip aplinkai draugiškiausiu būdu prisidedant prie išteklių taupymo ir atliekų kiekio mažinimo sąvartynuose, ugdant atsakingo vartojimo įgūdžius.

Mainukuose dažniausiai "mainomi"  be defektų arba minimalių trūkumų turintys daiktai, o ne­tin­ka­mi nau­do­ti, ne­funk­cio­nuo­jan­tys daik­tai, ve­ža­mi į daiktų rengimo pakartitinai naudoti centrą TikoTiks, esantį  Takniškių atliekų tvarkymo technologijų parke. Čia daiktai re­mon­tuo­ja­mi ir vėl pa­da­ro­mi tin­ka­mais nau­do­ti, o ne­tin­ka­mi nau­do­ti - ar­do­mi da­li­mis ar­ba ruo­šia­mi kaip antrinė ža­lia­va per­dir­bi­mui.

Mainukuose daiktai atiduodami ir pasiimami tokia tvarka:

  1. Gyventojas atvežęs nereikalngus, tačiau dar tinkamus naudoti daiktus, apie tai informuoja rūšiavimo centro darbuotoją ir juos padeda į jo nurodytą vietą.
  2. Mainukuose esančius daiktus gali pasiimti bet kuris į rūšiavimo centrą atvykęs fizinis asmuo.
  3. Asmuo vienu metu gali pasiimti ne daugiau kaip 3 (tris) stambius daiktus (pvz. baldai, elektros ir elektroninė įranga it kiti stambūs daiktai) ir ne daugiau kaip 5 (penkis) smulkius daiktus (pvz. knygos, stalo įrankiai ir kiti smulkūs daiktai).
  4. Atiduodamų daiktų kiekis gali būti padidinamas tik išimtinėmis aplinkybėmis ( pvz. gaisras, sunki materialinė padėtis ar kt.) ARATC direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu, remiantis ARATC el. paštu info@alytausratc.lt pateiktu asmens ar seniūnijos prašymu ir  seniūnijos ar kitos įstaigos pateikta  pažyma patvirtinančia išimtines aplinkybes.
  5. Atiduodami daiktai nerezervuojami.
  6. Atiduodami daiktai turi būti pasiimami iš karto.
  7. Atiduodamos elektros įrangos ir elektronikos veikimas netikrinamas, atiduodami daiktai nedezinfekuojami.
  8. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras už atiduotų daiktų kokybę neatsako.

Galerija