Mainukai

Daiktų mainų punktai - Mainukai

Mainukų adresai

Alytaus m.

Alovės g. 6B, Alytus
Tel. (8 672) 16 878
II-VI 9.00 – 18.00
Pertrauka: 13.00 – 14.00

Putinų g. 3A, Alytus
Tel. (8 618) 06 220
II-VI 9.00 – 18.00
Pertrauka: 13.00 – 14.00

Alytaus r.

Karjero g. 2A, Takniškių k., Alovės sen.
Tel. (8 643) 35 634
I-IV 8.00 – 17.00, V -08.00 - 15.45
Pertrauka: 12.00 - 12.45

Daugų g. 17B, Daugų m.
Tel. (8 645) 68 393
II-V 9.00 – 12.00
VI 9.00-18.00 (pietūs 13.00 – 14.00)

Melioratorių g. 5A, Simno m.
Tel. (8 645) 68 687
Dirba: II-V 9.00 – 12.00
VI 9.00-18.00 (pietūs 13.00 – 14.00)

Birštono sav.

Saulėtekio g. 23, Birštono m.
Tel. (8 671) 78 932
II-VI 9.00 – 18.00
Pertrauka: 13.00 – 14.00

Druskininkų sav.

Gardino g. 102, Druskininkų m.
Tel. (8 671) 98 518
II-VI 9.00 – 18.00
Pertrauka: 13.00 – 14.00

Vytauto g. 57A, Leipalingio mstl.
Tel. (8 680) 41 450
II-V 9.00 – 12.00
VI 9.00-18.00 (pietūs 13.00 – 14.00)

Verpėjų g. 26, Viečiūnų mstl.
Tel. (8 655) 96 925
II-VI 9.00 – 18.00
Pertrauka: 13.00 – 14.00

Lazdijų r.

Gėlyno g. 12, Lazdijų m.
Tel. (8 672) 89 288
II-VI 9.00 – 18.00
Pertrauka: 13.00 – 14.00

Vilties g. 31A, Veisiejų m.
Tel. (8 614) 22 620
II-VI 9.00 – 18.00
Pertrauka: 13.00 – 14.00

Liepų g. 1A, Miesto Kolonijos k., Seirijų sen.
Tel. (8 659) 83 154
II-V 9.00 – 12.00
VI 9.00-18.00 (pietūs 13.00 – 14.00)

Prienų r. 

Pramonės g. 3, Prienų m.
Tel. (8 672) 89 244
II-VI 9.00 – 18.00
Pertrauka: 13.00 – 14.00

Klevų g. 52, Gerulių k., Balbieriškio sen.
Tel. (8 646) 26 352
II-V 9.00 – 12.00
VI 9.00-18.00 (pietūs 13.00 – 14.00)

Povų g., Juodaviškių k., Jiezno sen.
Tel. (8 600) 23 105
II-V 9.00 – 12.00
VI 9.00-18.00 (pietūs 13.00 – 14.00)

Kauno g. 34A, Veiverių mstl.
Tel. (8 677) 32 133
II-V 9.00 – 12.00
VI 9.00-18.00 (pietūs 13.00 – 14.00)

Varėnos r.

Geležinkelio g. 65, Varėnos m.
Tel. (8 672) 89 277
II-VI 9.00 – 18.00
Pertrauka: 13.00 – 14.00

Pievų g. 1B, Paklėštarės k., Valkininkų sen.
Tel. (8 680) 22 081
II-V 9.00 – 12.00
VI 9.00-18.00 (pietūs 13.00 – 14.00)

Sakų g. 12, Merkinės mstl.
Tel. (8 645) 68 684
II-V 9.00 – 12.00
VI 9.00-18.00 (pietūs 13.00 – 14.00)

Beržyno g. 15, Jasauskų k., Kaniavos sen.
Tel. (8 659) 83 155
II-V 9.00 – 12.00
VI 9.00-18.00 (pietūs 13.00 – 14.00)

Daiktų pristatymas ir atidavimas

Nuo 2018 m. vidurio kiekviename rūšiavimo centre veikia daiktų mainų punktai Mainukai, kur gyventojai nustatyta tvarka gali ne tik nemokamai atnešti nereikalingus tinkamus naudoti daiktus, bet ir ateiti jų pasiimti.  

Mainukuose priimami tolimesniam naudojimui tinkami patys įvairiausi buityje naudojami daiktai - baldai, buitinė technika, vaikų priežiūros reikmenys, tekstilės gaminiai, interjero detalės, dviračiai, ir t. t.

Mainų principu veikianti paslauga suteikia Alytaus regiono gyventojams galimybę pratęsti daiktų naudojimo laiką, taip aplinkai draugiškiausiu būdu prisidedant prie išteklių taupymo ir atliekų kiekio mažinimo sąvartynuose, ugdant atsakingo vartojimo įgūdžius.

Mainukuose dažniausiai "mainomi"  be defektų arba minimalių trūkumų turintys daiktai, o ne­tin­ka­mi nau­do­ti, ne­funk­cio­nuo­jan­tys daik­tai, ve­ža­mi į daiktų rengimo pakartitinai naudoti centrą TikoTiks, esantį  Takniškių atliekų tvarkymo technologijų parke. Čia daiktai re­mon­tuo­ja­mi ir vėl pa­da­ro­mi tin­ka­mais nau­do­ti, o ne­tin­ka­mi nau­do­ti - ar­do­mi da­li­mis ar­ba ruo­šia­mi kaip antrinė ža­lia­va per­dir­bi­mui.

Mainukuose daiktai atiduodami ir pasiimami tokia tvarka:

  1. Gyventojas atvežęs nereikalngus, tačiau dar tinkamus naudoti daiktus, apie tai informuoja rūšiavimo centro darbuotoją ir juos padeda į jo nurodytą vietą.
  2. Mainukuose esančius daiktus gali pasiimti bet kuris į rūšiavimo centrą atvykęs fizinis asmuo.
  3. Asmuo vienu metu gali pasiimti ne daugiau kaip 3 (tris) stambius daiktus (pvz. baldai, elektros ir elektroninė įranga it kiti stambūs daiktai) ir ne daugiau kaip 5 (penkis) smulkius daiktus (pvz. knygos, stalo įrankiai ir kiti smulkūs daiktai).
  4. Atiduodamų daiktų kiekis gali būti padidinamas tik išimtinėmis aplinkybėmis ( pvz. gaisras, sunki materialinė padėtis ar kt.) ARATC direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu, remiantis ARATC el. paštu info@alytausratc.lt pateiktu asmens ar seniūnijos prašymu ir  seniūnijos ar kitos įstaigos pateikta  pažyma patvirtinančia išimtines aplinkybes.
  5. Atiduodami daiktai nerezervuojami.
  6. Atiduodami daiktai turi būti pasiimami iš karto.
  7. Atiduodamos elektros įrangos ir elektronikos veikimas netikrinamas, atiduodami daiktai nedezinfekuojami.
  8. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras už atiduotų daiktų kokybę neatsako.

Galerija