Darbo užmokestis

Pareigybė

Vidutinis darbo užmokestis  2016 m.

Vidutinis darbo užmokestis  2015 m.

Vidutinis darbo užmokestis  2014 m.

Vadovai 1223 Eur 1185 Eur 1114 Eur
Vyr. specialistai 833 Eur 807 Eur 815 Eur
Darbininkai 613 Eur 571 Eur 520 Eur