Naujiena

Ar žinote, kuo skiriasi tekstilė nuo pelenų?

2022 05 04

Tik nesakykite, kad tai kvailas klausimas ir kad tekstilę nuo pelenų atskiria visi. Anaiptol! Pažiūrėjus į tekstilės atliekų konteinerius, atrodo, kad yra žmonių, nežinančių, kad pelenai, gėlynų žemė ar senos kempinės – tai ne tekstilė. Nes tokias atliekas jie meta į tekstilės konteinerius!

Iš jų surinktos atliekos vežamos į Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro pakartotinio naudojimo padalinį ir čia rūšiuojamos. Ne kokiais nors mechanizmais, o žmonių rankomis.

Per mėnesį trys darbuotojai išrūšiuoja apie 50 tonų tekstilės – tiek vidutiniškai jų surenkama  regione. Per dieną vienam žmogui tenka perrinkti apie 700 kilogramų tekstilės atliekų. Jų darbas būtų lengvesnis, jei gyventojai

Tinkama naudoti tekstilė atskiriama ir paruošiama tolesniam naudojimui: dalis jos lieka „TikoTiks“ centre, kita dalis perduodama eksportuotojams į trečiąsias šalis.

Naudojimui nebetinkama tekstilė vežama deginti. Jos surenkama daug, gerokai daugiau nei geros. Daug dar gerų į konteinerius išmestų drabužių sugadina, juos užteršia į šiuos konteinerius nežinia kodėl išpilti pelenai, žemės ar kitos atliekos.

Neretai gyventojai savo atneštus drabužius palieka prie konteinerių, o ne įdeda į juos. Yra net buvę atvejų, kad prie konteinerių buvo palikti ant pakabų sukabinti drabužiai. Lauke palikti drabužiai sušlampa, išsipurvina, išmėtomi prie konteinerių ir tampa nebetinkamais naudoti.

Žmonės, kuriems tenka išrūšiuoti tekstilės konteineriais surinktas tekstilės atliekas, labai prašo:

  • Nepalikite prie tekstilės konteinerių jokių drabužių!
  • Visus išmetamus drabužius sudėkite į maišelius ir juos užriškite!
  • Į tekstilės konteinerius meskite tik tinkamus dėvėti drabužius ir avalynę!
  • Dėvėjimui netinkamus drabužius ir avalynę meskite į mišrių atliekų konteinerius!
  • Nemeskite į tekstilės konteinerius jokių kitų, ne tekstilės, atliekų!