Naujiena

Garažų savininkai vietoj vieno konteinerio naudosis penkiais, skirtais rūšiavimui

2022 11 07

Prienų garažų bendrijų nariai nuo šiol turi naudotis mieste įrengtais bendro naudojimo rūšiavimo konteineriais – garažų teritorijose buvę mišrių atliekų konteineriai nuo lapkričio 1 dienos nuimti. Garažų savininkai ar nuomininkai išrūšiuotas atliekas turi nešti į artimiausią ar bet kurią kitą mieste esančią rūšiavimo konteinerių aikštelę.

Mesti atliekas senųjų mišrių atliekų konteinerių stovėjimo vietose griežtais draudžiama!

Šiuos konteinerius buvo nuspręsta patraukti, nustačius, kad mišrių atliekų juose būdavo labai nedaug – didžiausią dalį sudarydavo pakuočių ir pavojingos atliekos, kurias reikia išrūšiuoti.

Garažų bendrijų nariai apie pasikeitusią situaciją buvo informuoti, išdalijant skrajutes.  

Primename, kad pavojingas atliekas reikia vežti į rūšiavimo centrus (didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles), o pakuočių – mesti į joms skirtus konteinerius.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro inf.