Naujiena

Kompostas iš maisto atliekų – kasdien vis geresnis

2021 09 03

Atskirai surinktų maisto atliekų nauda nekelia abejonių. Jos ne tik nepatenka į sąvartyną ir ten nepūva, didindamos šiltnamio efektą, bet ir virsta puikiu komposto bei energijos šaltiniu.

Iš maisto atliekų pagamintas kompostas yra labai vertingas, o nuo šiol jis bus dar kokybiškesnis, su gerokai mažiau priemaišų. Jas atskirti padės nauja komposto gamybos įranga.   

Vienas naujas įrenginys - mobilus būgninis komposto sijotuvas - jau išbandomas Alytaus regiono atliekų tvarkymo technologijų parke. Juo sijojant iš maisto atliekų pagamintą kompostą atskiriamos 12 milimetrų dydžio priemaišos.

Mobilus būgninis sijotuvas įsigytas Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui įgyvendinant projektą „Esamos komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros  pritaikymas maisto/virtuvės atliekų apdorojimui Alytaus regione.“

Netrukus technologijų parke prasidės ir šiame projekte numatytos stoginės statybos. Aplinkosauginius  reikalavimus atitinkančioje stoginėje maisto atliekos bus smulkinamos ir valomos prieš patekdamos į įrenginius.

Iki šiol maisto atliekos, patenkančios į biologinio apdorojimo įrenginius, yra smarkiai užterštos įvairiomis priemaišomis: plastiko maišeliais, popieriumi, maisto atliekų pakuotėmis. Šioms priemaišoms atskirti reikalinga speciali įranga.

Tad be jau naudojamo mobilaus sijotuvo, to paties projekto lėšomis numatyta įsigyti žvaigždinį separatorių, kuriuo bus atskiriamos dar smulkesnės priemaišos, ir gravitacinį sijotuvą, kuris atskirs likutines plastiko daleles, smulkius akmenis, smulkias stiklo, keramikos ir kitas priemaišas. 

Išvalytas kompostas pateks į pakavimo įrenginius, kur bus pakuojamas į maišus ir atiduodamas realizacijai. Atlikti tyrimai rodo, kad kompostas iš maisto atliekų yra tris kartus vertingesnis nei pagamintas iš žaliųjų atliekų.