Naujiena

Konstitucinio Teismo sprendimas paspartins ir ginčo dėl atliekų vežėjo Lazdijų rajone baigtį

2022 05 18

Konstitucinis Teismas šių metų gegužės 3 d. nusprendė, kad savivaldybių vidaus sandoriais iš jų kontroliuojamų bendrovių perkamos tam tikros konkrečios paslaugos atitinka Konstituciją: savivaldybės gali sudaryti vidaus sandorį, kai nori pavesti jų kontroliuojamai įmonei teikti vandens tiekimo, nuotekų valymo, šilumos tiekimo, atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo ir kai kurias kitas paslaugas.

Tai – labai svarbus sprendimams savivaldybėms ir jų valdomoms įmonėms, privalančioms užtikrinti, kad būtinosios paslaugos gyventojams būtų teikiamos nuolat, kokybiškai ir nepertraukiamai.

Viena tokių paslaugų – atliekų surinkimas ir vežimas. Lazdijų rajone nuo praėjusių metų pradžios ją teikia  Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (ARATC).

Rinkti ir vežti mišrias bei maisto atliekas Lazdijų rajono savivaldybėje jis pradėjo po to, kai viešųjų pirkimų būdu, dėl pasiūlytos pernelyg aukštos kainos, nepavyko parinkti paslaugos tiekėjo. Dėl to buvo kilusi grėsmė, kad Lazdijų rajone nebus kam surinkti ir išvežti mišrių komunalinių bei maisto atliekų. 

Alytaus regiono plėtros taryba yra nusprendusi, kad tais atvejais, kai mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų nenuperkama viešojo pirkimo būdu, paslaugų teikėjams pasiūlius pirkimo sutarties maksimalią vertę viršijančias kainas, mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimą ir vežimą vykdo ARATC. 

Tai leidžia užtikrinti paslaugos tęstinumą, išvengti atliekų nesurinkimo problemos. Per metus, kai paslaugą Lazdijų rajone teikia ARATC, pasiektas ir gerokai aukštesnis kokybės lygis: atliekos nuolat vežamos ir iš nutolusių, sunkiai pasiekiamų vienkiemių, jų gyventojai turi galimybę rūšiuoti. 

Tačiau Lazdijų rajono savivaldybės ir Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro sutartis dėl laikino paslaugos teikimo buvo apskųsta teismui, o Kauno apygardos teismas buvo sustabdęs bylos nagrinėjimą, kol bus priimtas Konstitucinio Teismo  sprendimas.  

„Priimtas Konstitucinio Teismo sprendimas nuteikia optimistiškai. Tai rodo, kad Alytaus regiono plėtros taryba pasirinko teisingą kelią ir leidžia tikėtis, kad netrukus bus padėtas taškas ir ginče dėl atliekų vežėjo Lazdijų rajono savivaldybėje“, - sako Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas.