Naujiena

LRATC prezidentas A. Reipas. Regioniniai centrai tapo kertiniu atliekų tvarkymo sistemos akmeniu

2020 08 10

Regioniniai atliekų tvarkymo centrai (RATC) šiandien yra stipriausia ir patikimiausia atliekų tvarkymo sistemos dalis. Jie drąsiai imasi atsakomybės už Europos Sąjungos direktyvinių užduočių bei valstybės atliekų tvarkymo politikos įgyvendinimą ir yra pasiruošę plėsti teikiamų paslaugų spektrą, užtikrindami jų kokybę bei didesnį visos atliekų tvarkymo sistemos skaidrumą.

„Šiuo metu regioniniai centrai Lietuvoje teikia du trečdalius visų atliekų tvarkymo paslaugų. Jie turi aukštos kvalifikacijos specialistus, yra stiprūs finansiškai ir visiškai pajėgūs teikti ne tik komunalinių, bet ir pakuočių bei kitų atliekų tvarkymo bei jų surinkimo paslaugas“, - sako Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos (LRATC) prezidentas Algirdas Reipas.

Šiemet sukanka 15 metų, kai buvo įkurta regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija. Ji vienija visus dešimt Lietuvoje veikiančių regioninių atliekų tvarkymo centrų.

Jų veikla prasidėjo beveik prieš du dešimtmečius, per kuriuos RATC įrodė, kad regioninės sistemos yra reikalingos, gyvybingos, sugebančios atsakingai ir efektyviai vykdyti joms patikėtas funkcijas.

Nuo pat steigimo pradžios su dideliu suinteresuotų grupių, siekusių visą atliekų tvarkymą perduoti į privačias rankas, priešiškumu susidūrę RATC per savo gyvavimo metus užaugo, sustiprėjo ir, pasak A. Reipo, tapo kertiniu atliekų tvarkymo sistemos akmeniu – jie sėkmingai vykdo sistemos plėtrą, teikia kokybiškas paslaugas ir jaučia atsakomybę už sklandų atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimą.

Šiuo metu regioniniuose centruose dirba beveik pusseptinto šimto patyrusių ir kvalifikuotų specialistų, centrų  pardavimų pajamos per praėjusius metus siekė beveik 65 mln. eurų, uždirbta beveik 5 mln. eurų pelno, kuris visas vėl grąžinamas sistemos plėtrai bei atnaujinimui.

 

Kiekvienas metais asociacijos nariai teikia duomenis apie RATC sutvarkytas atliekas, jų tvarkymo būdus, veiklos rezultatus. Šie duomenys sisteminami, apibendrinami ir išleidžiami atskiru leidiniu „Komunalinių atliekų tvarkymas Lietuvoje.“

„Tai yra absoliučiai tikslūs ir patikimi duomenys, kuriais remiantis gali būti daromos išvados ir formuojamos naujos užduotys šiuo metu rengiamame Valstybiniame atliekų tvarkymo plane“, - sako LRATC prezidentas A. Reipas, dalyvaujantis šio plano rengimo procese.

Jis neabejoja, kad regioniniams centrams Lietuvoje, kaip ir pažangiausias atliekų tvarkymo sistemas sukūrusiose ES šalyse, turėtų tekti gerokai didesnis vaidmuo organizuojant bendrą atliekų tvarkymo sistemą, kuriai šiuo metu stinga efektyvumo ir skaidrumo.   

„Regioninių centrų indėlis į atliekų tvarkymo sistemą gali ir turi būti daug didesnis – mes esame sukaupę pakankamus resursus ir galime užtikrinti pigiausios paslaugos teikimą vartotojui, išvengiant ilgos tarpininkų grandinės“, - sako LRATC prezidentas A. Reipas.

Apie Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociaciją

Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija (LRATCA) buvo įkurta 2005 metais. Ji vienija visus dešimt Lietuvoje veikiančių regioninių atliekų tvarkymo centrų. Asociacija aktyviai dalyvauja kuriant ir plėtojant regioninį atliekų tvarkymo modelį.