Visuomenės informavimas ir švietimas

Šviečiamoji medžiaga apie atliekų rūšiavimą:

Informaciniai filmukai apie ARATC atliekų tvarkymo veiklą:

Informaciniai filmukai apie daiktų mainų ir pakartotinio naudojimo TikoTiks centrą, atsakingą ir pakartotinį daiktų vartojimą:

Mokomieji ir informaciniai filmukai apie tekstilės atliekas: Informaciniai filmukai apie maisto atliekų rūšiavimą ir antrinį panaudojimą, ARATC kompostą:

Informacinis filmukas apie aplinkosauginį ugdymą švietimo įstaigoms:

Informacinis filmukas apie TikoTiks virtualią edukacinę klasę:

Mokomasis filmukas apie kapinių atliekų rūšiavimą: