Aplinkosauginis ugdymas

Aplinkosauginis ugdymas

UAB Alytaus regiono tvarkymo centras ne tik šiuolaikiškai tvarko Alytaus regione susidarančias komunalines atliekas, bet ir aktyviai užsiima atliekų prevencija per įvairias aplinkosauginio ugdymo veiklas pagal sudarytas aplinkosauginio ugdymo programas.

Aplinkosauginio ugdymo programa 2020 - 2022 m.

Mokinių ekskursija po Takniškių atliekų
tvarkymo technologijų parką

Aplinkosauginio ugdymo veiklos dažniausiai vykta TikoTiks centre, kur  organizuojami  įvairūs užsiėmimai ir edukacijos, pristatančios antrinio panaudojimo galimybes, lankytojai interaktyvių priemonių pagalba gali „pasivaikščioti“ atliekų keliais, pamatyti įvairiausias tvarkymo ir perdirbimo technologijas.

Aktyviai bendradarbiaujama su švietimo įstaigomis atsakingo vartojimo, atliekų tvarkymo temas integruojant į įvairias pamokas: geografijos, chemijos, biologijos, pilietinio ugdymo, technologijų. Bendrai vykdomos įvairios aplinkosauginės veiklos: atkuriant daiktus rengiamos mokomosios edukacijos su specialistais ir viešosiomis įstaigomis, kūrybinės dirbtuvėlės, menų stovyklos, žygiai, renginiai ir konkursai.

Integruoto ugdymo užsiėmimai, kūrybinės ir mokomosios edukacijos vykdomos pačiose mokyklose ir darželiuose. Dalyvaujame aplinkosaugos temomis švietimo įstaigose vykstančiuose renginiuose.

TikoTiks centro tikslas - skleisti aplinkosaugines idėjas, kurias galime įgyvendinti savo kasdieniu elgesiu, vartojimo įpročiais. Centre laukiami ne tik vaikai ir moksleiviai, bet ir bendruomenės, viešųjų organizacijų atstovai, įmonės ir visi kiti Alytaus regiono gyventojai.

Kontaktai: mob. +370 618 61645, el. p. info@alytausratc.lt.

Galerija