Vietinė rinkliava

Spausdinti
Vietinė rinkliava

Kodėl negavau vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimo?

Kiekvieną kartą išsiuntus vietinės rinkliavos mokėjimo prnešimus, nemaža dalis grįžta į ARATC.

Dažniausiai jie grąžinami atgal dėl netvarkingos pašto dėžutės arba jos visai neradus.

Abiem atvejais atsakomybė tenka rinkliavos mokėtojui.

Gyventojai rinkliavos administratoriui turi pranešti tikslų savo adresą, pasirūpinti, kad jų pašto dėžutės būtų tvarkingos arba užsisakyti gauti mokėjimo pranešimus tik elektroniniu paštu.

Ar yra taikomos rinkliavos už atliekų tvarkymą lengvatos? Kur dėl jų kreiptis?

Taip, skaičiuojant vietinės rinkliavos dydį lengvatos yra numatytos. Viena jų taikoma visiems mažas pajamas gaunantiems asmenims – teisės aktai numato, kad rinkliava ar kitas mokestis už atliekų tvarkymą negali viršyti 1 procento vidutinių metinių šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamų.

Pavyzdžiui, jei  šeimos ar asmens pajamos per mėnesį yra vidutiniškai 280 eurų, jo išlaidos atliekų tvarkymui negali būti didesnės kaip 2, 80 euro mėnesiui ir 28 eurai metams.   

Jei paskaičiuota rinkliava yra didesnė, reikia kreiptis į savivaldybės, kurioje šie asmenys turi jiems nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, Socialinės paramos skyrių. Skyriaus specialistai informaciją apie šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamas perduos rinkliavos administratoriui.

Ši informacija įtraukiama į duomenų bazę ir asmenims, turintiems teisę į šią lengvatą, sumažinamas rinkliavos dydis.

Lengvata gali būti taikoma ir dėl jos kreiptis gali visi, mažas pajamas gaunantys asmenys: tiek dirbantys, tiek bedarbiai, neįgalieji, pensininkai ir kt. 

Papildomas lengvatas, apskaičiuojant rinkliavos dydį, kiekviena savivaldybė yra nusimačiusi atskirai.

Kokios papildomos lengvatos numatytos Alytaus mieste ir rajone?

Alytaus miesto savivaldybėje rinkliava jos mokėtojui sumažinama 5 proc., kai mokėtojas rinkliavą už visą mokestinį laikotarpį sumoka vienu pavedimu iki kovo 31 dienos ir elektroninėje Vietinės rinkliavos savitarnos svetainėje http://www.aratc.lt/rinkliavos-el-aptarnavimo-svetaine/  užsisako gauti mokėjimo pranešimus tik elektroniniu paštu.

Alytaus rajono savivaldybėje vietinė rinkliava 3 proc. mažinama asmenims, aukščiau nurodytoje svetainėje užsisakiusiems mokėjimo pranešimus gauti tik elektroniniu paštu ir rinkliavą už visą mokestinį laikotarpį sumokėjus iki kovo 1 dienos.

Užsisakius elektroninius mokėjimo pranešimus ir sumokėjus visą rinkliavą iš karto, nuolaida kitąmet pritaikoma automatiškai – papildomai kreiptis niekur nereikia.

Dėl socialinių lengvatų rinkliavos mokėtojai, turintys nekilnojamojo turto Alytaus mieste, turi kreiptis į Alytaus miesto savivaldybės Socialinės paramos skyrių, Alytaus rajone – į socialinius darbuotojus seniūnijose.

Kokios papildomos lengvatos numatytos Prienų rajone ir Birštono savivaldybėje?

Birštono savivaldybėje rinkliava jos mokėtojui sumažinama 5 proc., kai mokėtojas rinkliavą už visą mokestinį laikotarpį sumoka vienu pavedimu iki kovo 1 dienos ir elektroninėje Vietinės rinkliavos savitarnos svetainėje http://www.aratc.lt/rinkliavos-el-aptarnavimo-svetaine/  užsisako gauti mokėjimo pranešimus tik elektroniniu paštu.

Užsisakius elektroninius mokėjimo pranešimus ir sumokėjus visą rinkliavą iš karto, nuolaida kitąmet pritaikoma automatiškai – papildomai kreiptis niekur nereikia.

Dėl socialinių lengvatų reikia kreiptis į Birštono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių.

Prienų rajono savivaldybėje gyventojai, kurių šeimos ar vieno gyvenančio asmens mėnesio pajamos neviršija 4 valstybės remiamų pajamų dydžio (500 Eur), turi teisę gauti kompensaciją, jeigu priskaičiuota rinkliava už atliekų tvarkymą viršija 1 proc. vieno gyvenančio asmens ar šeimos vidutinių metinių pajamų.

Dėl kompensacijos kreipkitės į Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba į seniūnijos socialinį darbuotoją.

Kokios papildomos lengvatos numatytos Druskininkų savivaldybėje?

Druskininkų savivaldybėje rinkliava jos mokėtojui sumažinama 3 proc., kai mokėtojas rinkliavą už visą mokestinį laikotarpį sumoka vienu pavedimu iki liepos 1 dienos ir elektroninėje Vietinės rinkliavos savitarnos svetainėje http://www.aratc.lt/rinkliavos-el-aptarnavimo-svetaine/  užsisako gauti mokėjimo pranešimus tik elektroniniu paštu.

Užsisakius elektroninius mokėjimo pranešimus ir sumokėjus visą rinkliavą iš karto, nuolaida kitąmet pritaikoma automatiškai – papildomai kreiptis niekur nereikia, tik svarbu įvykdyti šias abi sąlygas.

Dėl socialinių lengvatų rinkliavos mokėtojai, turintys nekilnojamojo turto Druskininkų savivaldybėje, turi kreiptis į savivaldybės Socialinės paramos skyrių.

Kokios papildomos lengvatos numatytos Lazdijų rajone?

Lazdijų rajono savivaldybėje rinkliava jos mokėtojui sumažinama 3 proc., kai mokėtojas rinkliavą už visą mokestinį laikotarpį sumoka vienu pavedimu iki mokėjimo pranešime nurodytos termino pabaigos ir elektroninėje Vietinės rinkliavos savitarnos svetainėje http://www.aratc.lt/rinkliavos-el-aptarnavimo-svetaine/  užsisako gauti mokėjimo pranešimus tik elektroniniu paštu.

Užsisakius elektroninius mokėjimo pranešimus ir sumokėjus visą rinkliavą iš karto, nuolaida kitąmet pritaikoma automatiškai – papildomai kreiptis niekur nereikia, tik svarbu įvykdyti šias abi sąlygas.

Dėl socialinių lengvatų rinkliavos mokėtojai, turintys nekilnojamojo turto Lazdijų rajono savivaldybėje, turi kreiptis į savivaldybės Socialinės paramos skyrių ar socialinius darbuotojus seniūnijose.

Kokios papildomos lengvatos numatytos Varėnos rajone?

Varėnos rajono savivaldybėje rinkliavai taikomas 0,95 koeficientas, kai mokėtojas rinkliavą už visą mokestinį laikotarpį sumoka vienu pavedimu iki balandžio 30 dienos ir elektroninėje Vietinės rinkliavos savitarnos svetainėje http://www.aratc.lt/rinkliavos-el-aptarnavimo-svetaine/  užsisako gauti mokėjimo pranešimus tik elektroniniu paštu.

Užsisakius elektroninius mokėjimo pranešimus ir sumokėjus visą rinkliavą iš karto, nuolaida kitąmet pritaikoma automatiškai – papildomai kreiptis niekur nereikia.

Varėnos rajono savivaldybė taiko 50 proc. lengvatą nuo pastoviosios įmokos dalies asmenims, kurių grynosios metinės pajamos vienam asmeniui neviršija 18 valstybės remiamų pajamų dydžio, ir 30 proc. lengvatą, kai grynosios metinės pajamos vienam asmeniui yra didesnės kaip 18 valstybės remiamų pajamų dydžių, bet neviršija 30 valstybės remiamų pajamų dydžio.

Dėl socialinių lengvatų rinkliavos mokėtojai, turintys nekilnojamojo turto Varėnos rajono savivaldybėje, turi kreiptis į savivaldybės Socialinės paramos skyrių arba socialinius darbuotojus seniūnijose.