Konteineriai, atliekų vežimas

Spausdinti
Konteineriai, atliekų vežimas

Kaip užsisakyti/įsigyti naują konteinerį?

Jei neturite konteinerio, jį galite įsigyti kreipdamiesi šiais būdais:

 • atvykti adresu Vilniaus g. 31, Alytus;
 • paskambinti telefonu (8 315) 72842;
 • užpildyti specialią elektroninės užklausos formą.

Kur galima rasti atliekų išvežimo grafikus?

Atliekų surinkimo grafikai patalpinti čia.

Kada galima gauti papildomą konteinerį?

Dėl papildomo mišrių komunalinių atliekų konteinerio gali kreiptis visi juridiniai asmenys, jei atskyrus gamybines, antrines, kitas galimas perdirbti atliekas, mišrios komunalinės atliekos netelpa į turimus šioms atliekoms skirtus konteinerius. Taip pat papildomi mišrių komunalinių atliekų konteineriai duodami asmenims, kurie slaugo ligonį ar turi mažamečių vaikų, dėl ko susidaro dideli sauskelnių, kitų slaugos priemonių kiekiai.

Dėl papildomų konteinerių poreikio galitma informuoti šiais būdais:

 • atvykti adresu Vilniaus g. 31, Alytus;
 • paskambinti telefonu (8 315) 72842;
 • užpildyti specialią elektroninės užklausos formą.

Kodėl ant mano konteinerio užklijuotas žymeklis susidedantis iš 10 ženklų? Kam jis reikalingas?

Prie konteinerių tvirtinamuose žymekliuose yra užkoduotas unikalus konteinerio numeris, jo tūris, atliekų turėtojo pavardė, adresas, koordinatės. Pirmu du skaitmenys – savivaldybės kodas, raidė - nurodo kokių tai atliekų konteineris (L- likutinių atliekų konteineris), paskutiniai 5 skaitmenys – konteinerio numeris.

Vis žymekliai sužymėti ir specialioje atliekų vežėjų sistemoje, kuri fiksuoja, ar konteineris buvo ištrauktas išvežimui, ar buvo pakeltas išpylimui. Tai sudaro galimybę kontroliuoti vežėjų teikiamos paslaugos kokybę ir garantuoja, kad atliekų vežėjai privažiuos prie kiekvieno ištraukto konteinerio, jį pakels ir ištuštins, jei tik konteinerio turinys atitiks atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Gyventojams papildomai tai nieko nekainuoja, jie privalo saugoti ant konteinerių pritvirtinus žymeklius, kad jie nebūtų pažeisti ir vežėjų sistemoje visuomet būtų matoma konkreti kiekvieno konteinerio buvimo vieta.

Ši sistema garantuoja, kad atliekų vežėjai privažiuos prie kiekvieno atliekų konteinerio ir jį pakels. Tuo atveju, jeigu konteinerio turinys neatitiks keliamų reikalavimų:  į jį bus primesta netinkamų, neišrūšiuotų atliekų, pakuočių, jo neištuštins, tačiau ir nepatirs nuostolių, nes sistema fiksuos, kad iki konteinerio buvo atvažiuota ir jis buvo pakeltas.

Gyventojams tai bus priminimas, kad atliekas reikia rūšiuoti, o sąlygas tam gyvenantieji individualiuose namuose, tikrai turi. Tad tie, kas atliekų išvežimo dieną neištrauks savo konteinerio išvežimui ar bus primetę į jį netinkamų atliekų, negalės reikšti pretenzijų, kad jų atliekos nebuvo išvežtos. O vežėjams jų neišvežti nebus jokio tikslo, nes vis tiek prie kiekvieno konteinerio reikės privažiuoti ir jį pakelti – šie jų veiksmai bus matomi bendroji sistemoje.

Ar galiu pats nusipirkti atliekų konteinerį ir į jį rinkti atliekas?

Savivaldybių tarybų patvirtintos atliekų tvarkymo taisyklės numato, jog visi konteinerius gavę gyventojai privalo naudotis tik tais atliekų surinkimo konteineriais, kuriuos jiems davė paslaugos teikėjas arba savivaldybė, laikytis konteinerių naudojimosi ir rūšiavimo instrukcijų ir dėti į konteinerius tik tas atliekas, kurioms šie konteineriai yra skirti.

Jei dar turite už nuosavas lėšas pirktą mišrių komunalinių atliekų konteinerį, dėl konteinerio pakeitimo galite informuoti šiais būdais:

 • atvykti adresu Vilniaus g. 31, Alytus;
 • paskambinti telefonu (8 315) 72842;
 • užpildyti specialią elektroninės užklausos formą.

Ką daryti, jei sudegė atliekų konteineris?

Jei pirmą kartą sudegė individualus atliekų konteineris, mus galite infrmuoti šiais būdais:

 • atvykti adresu Vilniaus g. 31, Alytus;
 • paskambinti telefonu (8 315) 72842;
 • užpildyti specialią elektroninės užklausos formą.

Jums bus pristatytas naujas konteineris. Jei tai ne pirmas kartas, naujas konteineris kainuos apie 60 Eur (konteinerio kaina su pristatymo išlaidomis)

Norint išvengti gaisro konteineryje į jį negalima pilti karštų pelenų, juos prieš tai reikia atvėsinti ir tik tada mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerį. Taip pat į konteinerius negalima mesti gerai neužgesintų nuorūkų, petardų, kitų degių daiktų.

Jei pastebėjote sudegusį bendro naudojimo konteinerį (mišrių komunalinių atliekų ar rūšiavimo konteinerį), būtume dėkingi, jei informuotumėte aukščiau nurodytais kontaktais.

Kodėl daugiabučių konteinerius plauna, o individualių konteinerių – ne?

Bendro naudojimo mišrių komunalinių, maisto, visų rūšių pakuočių atliekų konteineriai, skirti daugiabučiams, sunkiai privažiuojamose teritorijoje gyvenantiems gyventojams, viešosioms vietoms,  plaunami ne rečiau kaip du kartus per metus. Toks reikalavimas yra numatytas visose su atliekų tvarkytojais sudarytose sutartyse.

Speciali plovimo įranga užtikrina, kad konteineriuose esantys nešvarumai nepatektų į aplinką: jie lieka automobilyje, o vėliau saugiai iš jo pašalinami. Plaunant konteinerius naudojamas specialus skystis, kuris kartu ir dezinfekuoja juos, maisto atliekų konteineria papildomai išpurškiami probiotikais. Gyventojams papildomai tai nieko nekainuoja – paslauga įskaičiuota į bendrą atliekų tvarkymo tarifą.

Individualių konteinerių švara turi pasirūpinti patys gyventojai, nes jie skirti vienam konkrečiam atliekų turėtojui. Juridiniai asmenys taip pat turi patys pasirūpinti jiems skirtų konteinerių švara.

Ant mano konteinerio užkabintas įspėjimas „NETUŠTINTI!“. Ką tai reiškia ir kaip elgtis?

Ant Jūsų konteinerio užkabintas įspėjimas „NETUŠTINTI!“, reiškia, kad atliekų turinys neatitinka savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių. Konteineris bus ištuštintas, kai atliekos bus teisingai išrūšiuotos, jame nebus neleistinų mesti atliekų. 

Nerūšiuojantiems gyventojams bus siūloma 50 proc. branginti rinkliavą, o nepaisantiems  atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų, kaip griežčiausia poveikio priemonė būtų taikoma administracinė bauda iki 579 EUR.

Kodėl neišvežė atliekų?

Atliekos iš individualių konteinerių gali būti neišvežtos dėl šių priežasčių:

 1. Atliekų vežėjui ar ARATC Kontrolės padalinio specialistams patikrinus konteinerį, jame rasta netinkamų atliekų. Atliekos bus paimtos sekantį kartą pagal grafiką, kai tinkamai išrūšiuosite atliekas.

 2. Atliekos neišvežtos dėl blogų privažiavimo sąlygų (pvz. nenuvalytas, pažliugęs kelias). Paslauga bus atlikta iš karto pagerėjus privažiavimo sąlygoms arba sekantį kartą pagal grafiką. Iki to laiko, atliekos turi būti kaupiamos atliekų maišuose. Jeigu konteineriai negali būti ištuštinti bent vieną kartą per mėnesį, maišais komunalinių atliekų turėtojus turi aprūpinti paslaugos teikėjas. Vietinės reikšmės viešuosius kelius ir gatves prižiūri savivaldybės, vidaus kelius (įskaitant ribotų teritorijų – kiemų kelius ir visus kitus kelius) prižiūri jų savininkai (valstybė, savivaldybė, kiti juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys).

 3. Atliekos neišvežtos, nes konteineris neišstumtas prie kelio, kuriuo renkamos atliekos. Konteineriai tuštinami nuo 7.00 iki 22.00 val. Konteineriai, esantys šalia individualių namų ar jų žemės sklypuose, juridinių asmenų patalpose ar jų žemės sklypuose (jei prie jų nėra privažiavimo kelio), daugiabučių namų patalpose ar prie jų įrengtose aikštelėse (jei prie jų nėra privažiavimo kelio), konteinerių tuštinimo dieną iki 7.00 val. turi būti išstumiami ir pastatomi kiek įmanoma arčiau važiuojamosios dalies, kuria organizuojamas mišrių komunalinių atliekų surinkimo maršrutas. Aplink išstumtą mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerį turi būti 0,5 m erdvė. Jeigu komunalinių atliekų turėtojas konteinerių tuštinimo dieną į nurodytas vietas konteinerių neišstumia, atliekos surenkamos kitą pagal paslaugų teikimo grafiką nustatytą konteinerių tuštinimo dieną.

Ką daryti, jei atliekos netelpa į konteinerį?

Kaupti ir palikti atliekas galima tik prie individualių rūšiavimo konteinerių, skirtų popieriaus, plastiko, metalo ir stiklo atliekoms. 

Kitų atliekų - mišrių ir komunalinių ir maisto, prie konteinerių palikti negalima. 

Kur gauti kompostavimo konteinerį?

Prieš trejus metus Alytaus regiono gyventojams buvo nemokamai išdalinta 7500 skirtingos talpos kompostavimo konteinerių.

Dabar norint kompostuoti namuose susidarančias žaliąsias atliekas tam tinkamą konteinerį reikia nusipirkti ar pasidaryti patiems, nes ARATC nemokamų kompostavimo konteinerių jau nebeturi.