Interreg Europe programa

Interreg Europe programa

Interreg Europe programa

Projektas „Enhancing the efficiency of policy instruments for accelerating waste generation prevention” / “Atliekų susidarymo prevencijos paspartinimo politikos priemonių veiksmingumo didinimas“

Projektas finansuojamas Interreg Europe programos lėšomis

Projekto Nr. 01C0199,  Projekto akronimas: StopWaste

Projekto partneriai: EDES (Darnaus vystymosi studijų centras) Portugalijoje yra šio projekto patariamasis partneris, CIM Viseu Dão Lafões, - pagrindinis partneris (Portugalija), UAB - Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (Lietuva), Bukarešto-Ilfovo regioninės plėtros agentūra (Rumunija) ir Almere savivaldybė (Nyderlandai).

Projekto biudžetas – 1 137 264,00 Eur

Iš jų UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras tenkanti dalis:

Interreg Europe programos lėšomis - 158 780,00 Eur

Partnerio lėšos - 39 695,00 Eur

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2023-03-01 iki 2027-05-31

Projekto tikslas - tobulinti politikos priemones, skirtas atliekų susidarymo prevencijai. 

Projekto aprašymas - Atliekos yra didelė aplinkosaugos, socialinė ir ekonominė problema Europoje. ES kasmet išmetama daugiau kaip 3 mlrd. tonų šiukšlių, o 90 proc. panaudotų išteklių patenka į atliekų srautą jau po pirmojo panaudojimo.  Nepaisant to, kad ES šalys priėmė atliekų prevencijos programas ir strategijas, joms nepavyko reikšmingai sumažinti atliekų susidarymo, kad pasiektų užsibrėžtus tikslus bet kokiu - vietos ar regioniniu - lygmeniu.  Labai nedaug šalių įgijo naudingos patirties atliekų prevencijos - projektavimo, pakartotinio naudojimo, taisymo, perskirstymo, atnaujinimo, perdirbimo - srityje.  Regionams svarbu mokytis iš keitimosi patirtimi, iš inovatyvesnių projektų, susijusių su atliekų mažinimu, plėsti žinias apie veiksmingus miestų atliekų prevencijos metodus, tobulinti veiksmingas regioninės ir vietos politikos priemones. 

"StopWaste" - tai novatoriškas projektas, kuriuo siekiama pagerinti komunalinių atliekų prevenciją keturiose ES regionų teritorijose: Viseu Dão Lafões regione Portugalijoje, Alytaus regione Lietuvoje, Bukarešto-Ilfovo regione Rumunijoje ir Almerės mieste Nyderlanduose.  Projekto metu bus ieškoma novatoriškų sprendimų, kaip gerokai sumažinti regionuose susidarančių atliekų kiekį. Projektas "StopWaste" pateiks įžvalgų apie politikos ir finansavimo metodus, praktiką, novatoriškus sprendimus ir verslo modelius.