Interreg Lietuva - Lenkija programa

Spausdinti
Interreg Lietuva - Lenkija programa


Projektas „Green minded cooperation“ / “Žaliasis bendradarbiavimas“

Projektas „Green minded cooperation“ / “Žaliasis bendradarbiavimas“ 

Projektas finansuojamas Interreg Lietuva - Lenkija programos lėšomis

Projekto Nr. LTPL00041 

Projekto partneriai: Alytaus miesto savivaldybės administracija (pagrindinis partneris) ir Suvalkų miesto savivaldybės administracija.

Projekto biudžetas – 711 841,66 Eur

Iš jų UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras tenkanti dalis:

Interreg Lietuva - Lenkija programos lėšomis – 311 850,00 Eur

Partnerio lėšos – 77 962,50 Eur

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2024-03-01 iki 2025-08-31

Projekto tikslas - didinti visuomenės aplinkosauginį sąmoningumą atliekų mažinimo srityje. 

Projekto aprašymas – Laukiamas pokytis, kurį padarys projektas - Atliekų prevencijos ir atliekų tvarkymo sprendimai sumažins neigiamą žmogaus veiklos poveikį aplinkai, leis didinti visuomenės aplinkosauginį sąmoningumą atliekų mažinimo srityje, ugdys gyventojų, ypač vaikų ir jaunimo, atsakingo vartojimo įgūdžius.

Projekte bendradarbiaus 45 organizacijos: Alytaus miesto savivaldybė, Suvalkų miestas, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, 30 vaikų darželių (15 iš Alytaus ir 15 iš Suvalkų) ir 12 mokyklų (6 iš Alytaus ir 6 iš Suvalkų). Bus bendrai kuriami Atliekų prevencijos sprendimai ir parengtas miesto atliekų mažinimo valdymo sprendimas, kuris bus taikomas praktikoje.

Projekto partneriai daugiausia dėmesio skirs atliekų prevencijos etapui ir kai kuriems naujiems tvarkymo sprendimams. Reikia plėsti abiejų projektų miestų žinias apie veiksmingus miestų atliekų prevencijos būdus ir mokymosi patirtį, daugiausia dėmesio skiriant naujosios kartos švietimui. Projektas "Green Minded Cooperation" suvienys 2 tarpvalstybinius miestus tarpregioniniam keitimuisi patirtimi apie miestų atliekų prevencijos praktiką, ypatingą dėmesį skiriant maisto atliekų mažinimui ir perdirbimui. Projektas yra novatoriškas, kadangi sustiprins tarpvalstybinę miesto atliekų prevenciją (didins pasienio gyventojų, ypač vaikų, informuotumą), išplės savo taikymo sritį, įtraukiant įvairias atliekas, išplečiant maisto atliekų surinkimą, perdirbimą ir panaudojimą) ir padės sukurti atliekų mažinimo metodą (strategiją), skirtą jauniausios kartos ugdymui ir įgūdžių formavimui.

Projekto veiklos:

1)      50 vnt. konteinerinėse atliekų surinkimo aikštelėse esančius atliekų surinkimo konteinerių pritaikyti išmaniajai užrakinimo sistemai;

2)      įsigyti maisto atliekų surinkimo automobilį;

3)      sukurti „Atsakingas apsipirkimas" filmą anglų ir lietuvių kalbomis;

4)      įsigyti virtualios realybės akinius (30 vnt.);

5)      įsigyti interaktyvias lentas rūšiavimui (3 vnt.);

6)      įsigyti grojančius konteinerius (5 vnt.).