Atliekų prevencijos ir tvarkymo programa

Spausdinti

 


Individualių antrinių žaliavų surinkimo konteinerių plėtra Alytaus regione

Projektas - „Individualių antrinių žaliavų surinkimo konteinerių plėtra Alytaus regione“

Projektas finansuojamas Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos individualiems antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti“ lėšomis.

Projektas finansuojamas (Eur be PVM):

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšomis – 182 035,00

Gamintojų ir importuotojų organizacijos lėšomis – 182 035,00

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021-09-18 iki 2023-11-15

Trukmė – 26 mėn.

Projekto tikslas – antrinių žaliavų rūšiavimo lygio didinimas, bei priemonių rūšiavimui įsigijimas.

Projekto veiklos – įsigyti 2300 vnt. (240 l. talpos), 1900 vnt. (120 l. talpos) ir 2000 vnt. (1100 l. talpos) konteinerių.

Įsisavinta lėšų dalis – 0 %

Regioninio ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų parengimas Alytaus regione

Projektas - „Regioninio ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų parengimas Alytaus regione“

Projektas finansuojamas Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti“ lėšomis.

Projektas finansuojamas (Eur be PVM):

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšomis – 90 000,00

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro lėšomis – 0

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2022-03-17 iki 2023-11-15

Trukmė – 20 mėn.

Projekto tikslas – Regioninio ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų parengimas.

Projekto veiklos – parengti 1 regioninį ir 7 savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planus.

Įsisavinta lėšų dalis – 0 %

Biologinių atliekų surinkimo priemonių plėtra Alytaus regione

Projektas finansuojamas Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos biologinių atliekų surinkimo priemonėms įsigyti“ lėšomis.

Projektas finansuojamas (Eur be PVM):

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšomis – 174 188,05

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro lėšomis – 30 739,07

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021-12-28 iki 2023-11-15

Trukmė – 24 mėn.

Projekto tikslas – biologinių atliekų rūšiavimo lygio didinimas, bei priemonių rūšiavimui įsigijimas.

Projekto veiklos – įsigyti 37158 vnt. individualių kibirėlių maisto atliekų sukaupimui virtuvėje, 1  vnt. pusiau požeminis konteineris ir 2158 vnt. individualių maisto atliekų surinkimo konteinerių.

Įsisavinta lėšų dalis – 0 %